Hopp til innhold

 1. Home
 2. Naturbruk Vg1ChevronRight
 3. Naturbasert produksjonChevronRight
 4. Fiske og fangstChevronRight
 5. Fartøy og redskap i fiskerinæringaChevronRight
 6. LinefiskeChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Linefiske

Line er et passivt fiskeredskap som fungerer etter lokkeprinsippet. Lina har kroker med agn, og lukta av agnet lokker fisken som tar agnet og setter seg fast i kroken. De viktigste artene i linefiske er torsk, hyse, lange, brosme og andre bunnfiskarter.

Lina består av en linerygg med forsyn som det er festet kroker til. Avstanden mellom og størrelsen på krokene varierer etter driftsform og hva vi fisker etter.

Ei linesetting kalles ofte en stubb. I kystflåten er en stubb delt opp i stamper. En stamp line består av 200–500 kroker. Denne betegnelsen stammer fra stampene man brukte til å legge den ferdigegna lina i når man fraktet den om bord.

I havfiskeflåten består en stubb line av opptil 12 000 kroker.

Linefisket utøves av kystbåter fra åtte meter og oppover, og av større havgående fartøy.

Linetyper

Linetypene skilles etter hvordan de plasseres i sjøen, og etter hva vi ønsker å fange. Vi skiller mellom

 • bunnline
 • stolpesatt line
 • fløytline
 • ståline eller snik
 • kystline: line som brukes i kystnære farvann
 • bankline: line som brukes lenger ute – på fiskebankene
 • kveitevad: line som brukes til fangst av kveite
 • autoline: line som egnes og settes maskinelt

Begreper du bør kunne:

Båt med autoline. Foto

linerygg

fortom eller forsyn

krok eller angel

passivt redskap

autoline

bunnline

fløytline eller flyteline

snik

agn

svivel

stubb

stamp

linesetter

rekkerull

linespill

kveiler

linehaler

splittemaskin

krokmagasin

settenhet

stolpesatt line

flaggbøye

vaker

lokkeprinsippet

Hva kan du om linefiske? Prøv deg selv:

Læringsressurser

Fartøy og redskap i fiskerinæringa