1. Home
 2. Naturbruk Vg1ChevronRight
 3. Naturbasert produksjonChevronRight
 4. Fiske og fangstChevronRight
 5. Fartøy og redskap i fiskerinæringaChevronRight
 6. TrålfiskeChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Trålfiske

Trål er et aktivt fiskeredskap som fungerer etter sileprinsippet. Trålen er en pose som slepes gjennom vannet. Fisken blir fanget inn i posen, mens vannet siles ut gjennom maskene. Det finnes flere ulike typer tråler, og de brukes til å fange ulike arter.

Trålposen trekkes etter fartøyet, og fisk og dyr som er for store til å gå gjennom maskene, blir samlet opp i posen. Størrelsen på maskene varierer alt etter hva man fisker etter. Til rekefiske brukes små masker.

Tråltyper

Det er flere måter å holde trålen åpen på. Vi skiller mellom

 • otertrål: holdes åpen med tråldører
 • partrål: to fartøyer tauer og holder trålen utspent
 • bomtrål: ett fartøy tauer to tråler, som holdes utspent av en stiv bjelke

I norsk fiskeri er det mest vanlig å bruke otertrål, altså en trål som holdes åpen ved hjelp av tråldører. Otertrålen finnes i flere varianter. Vi navngir de ulike tråltypene etter hvordan de trekkes, hvor i vannmassene de fisker, og hva de fisker etter.

Vi skiller mellom

 • bunntrål – etter bunnfisk og reker
 • pelagisk trål eller flytetrål – i hovedsak etter kolmule eller annen industrifisk
 • semipelagisk trål – i hovedsak etter samme fiskeslag som pelagisk trål

Begreper du bør kunne

aktiv fiskeredskapsileprinsipptrålpose
maskeviddeotertråltråldør
bomtrålpelagisk trålsemipelagisk
partrålingsveipergir
vinglinekulelinebunntelne
ferskfisktrålerfrysetrålertråldører

Hva kan du om trål og tråling? Prøv deg selv:

Læringsressurser

Fartøy og redskap i fiskerinæringa