1. Home
 2. Naturbruk Vg1ChevronRight
 3. Naturbasert produksjonChevronRight
 4. Fiske og fangstChevronRight
 5. Fartøy og redskap i fiskerinæringaChevronRight
 6. GarnChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Garn

Garn er passive fiskeredskaper som fungerer etter snareprinsippet. Størrelsen på garnmaskene er tilpasset den fisken man ønsker å fange, slik at fisken setter seg fast og vaser seg inn i nettet. Vanlige fiskearter som fiskes med garn, er torsk, sei, blåkveite, uer, lange og breiflabb.

Et garn et stykke nett av masker festet til tykkere tau som kalles telner. Det er en flytetelne på toppen og synketelne langs bunnen som får garnet til å stå vertikalt i sjøen. Hvor langt og høyt et garn er, varierer etter maskestørrelsen og hvilken fiskeart vi ønsker å fange. Et garn kan se slik ut:

Innfelling og innfellingsgrad

Garnstrengen, slik den kommer fra fabrikken, er som regel 55 meter lang når garnet er strekt ut.

Før garnet kan settes i sjøen, må det monteres. Denne prosessen kalles innfelling eller skyting. Garnet blir nå strukket ut, og maskene i kanten blir bundet fast til telnene.

Innfellingsgraden angis med desimaltall og forteller oss hvor langt det ferdige garnet er sammenlignet med det utstrekte garnet vi startet med. Dersom innfellingsgraden er 0,5, vil den opprinnelige lengden på 55 meter være redusert til 27,5 meter, altså halvert.

Ved en innfellingsgrad på 0,4 vil lengden på det ferdige garnet være 60 prosent av garnstrengens opprinnelige lengde. Det vil si at en vanlig garnstreng gir et garn som er 33 meter langt.

Innfellingsgraden varierer etter maskestørrelsen og hvilken fiskeart vi ønsker å fange, og dermed vil lengden på garnet også variere.

Maskevidde og regelverk

Maskevidden til et garn skal være slik at for små fisker svømmer fritt igjennom, mens for store fisker ikke kommer seg inn i maskene. Fisket etter ulike arter reguleres blant annet gjennom hvilke maskevidder det er lov å bruke.

Maskevidde måles i millimeter eller i omfar. I tabellen under finner du maskevidder for noen garntyper. Du kan lese mer om maskevidde på denne sida: Fiskeredskaper med panelnett og notlin

Garntype Maskevidde i millimeter
Maskevidde i omfar
Kveitegarn 235–469 2,7–1,33
Rognkjeksgarn 125,5 5
Flyndregarn 104,5 6
Torskegarn 104,5–78,5 6–8
Seigarn 104,5–52,5 8–12
Uer-/hysegarn 63 10
Makrellgarn 35 18
Storsildgarn 35–31,5 18–20
Feitsildgarn 31,5–22 20–24

Begreper du bør kunne

 • Vi bruker garnhytt når vi frigjør fisken fra garnet.
  ile
 • flaggbøye
 • endebøye
 • blåse
 • greie garn
 • hytt
 • bruk
 • spill med hjelpemann
 • garnstopper
 • fellingsgrad
 • etterhaler
 • automatisk garnhaler
 • garnlenke
 • telne
 • garnbus
 • maskevidde
 • omfar
 • skyting

Finn ut:

 1. Hva kan fiskere der du bor, fortelle om garnfiske i distriktet? Finnes det noen gode fiskehistorier?
 2. Hvilke lokale ord og uttrykk finnes?

Hva kan du om garn og garnfiske? Ta testen!

Læringsressurser

Fartøy og redskap i fiskerinæringa