Hopp til innhold

 1. Home
 2. Naturbruk Vg1ChevronRight
 3. Naturbasert produksjonChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Naturbasert produksjon

I hovedemnet Naturbasert produksjon lærer du om ulike yrker i norske naturbruksproduksjoner og arbeidsoppgavene som er knyttet til dem. Emnet handler om stell av planter, fisk og dyr, høsting og fangst av naturressurser, og om foredling, drift og tjenesteyting. Naturbasert produksjon er ett av to programfag på Vg1 naturbruk.

Utsikt fra Hurtigruten. Jordbrukslandkskap og fiskeoppdrett i Nordland. Foto.

Slik beskriver læreplanen for Vg1 naturbruk dette programfaget:

«Programfaget omfatter grunnleggende arbeidsoppgaver og yrkesutførelse innen norske eller samiske naturbruksproduksjoner etter instruks og under veiledning. I dette inngår stell av planter, fisk og dyr, høsting og fangst av naturressurser og foredling, drift og tjenesteyting. Programfaget omfatter planlegging, gjennomføring og vurdering av eget arbeid. Arbeid i programfaget bygger på naturfaglig forståelse og kunnskaper om tradisjonelle og moderne driftsmetoder. Programfaget dreier seg videre om livsprosesser og ulikheter i livsformer og miljøkrav hos dyr og planter, sammenhenger i naturen, og sammenhengen mellom innsatsfaktorer, menneskelig aktivitet og endelig produkt.

Grunnleggende kunnskaper og ferdigheter innen teknikk og håndverk, og emner som tar for seg sammenhengen mellom yrkesutøvelse og natur- og arbeidsmiljø og det regelverket som berører dette, inngår i programfaget. Kvalitetssikring av prosesser og produkter inngår her.»

Emner

Naturbasert produksjon

 • Biologi

  Biologi er læren om alt levende. I dette emnet lærer du mer om levende organismer og hvilke krav de har for å leve.

 • I dette emnet lærer du mer om hvordan jord blir dannet, og på hvilken måte de ulike egenskapene ved jorda påvirker planteveksten.

 • Teknikk

  I alle naturbruksyrkene må vi ha kunnskap om maskiner og ulike typer redskap. Både utstyr og bygninger trenger ettersyn og vedlikehold.

 • HMS

  HMS er en forkortelse for helse, miljø og sikkerhet. HMS skal være et fokusområde på alle arbeidsplasser.

 • Mellom tre og fire prosent av Norges areal – brukes til jordbruk. Uten planteproduksjon er det ingen mat til verken mennesker eller dyr!

 • I 2015 ble det produsert 335 000 tonn kjøtt, 1540 millioner liter kumelk og 67 000 tonn egg i norsk jordbruk – fordelt på 29 900 jordbruksbedrifter.

 • Gartner

  Gartnernæringa har ei viktig rolle som produsent av mat og varer. Gartneren har jobber i veksthus, på friland, på grøntarealer og i hagesenter.

 • Hestefaget

  Hestefaget omfatter mange temaer: hestens helse, anatomi og fysiologi, foring, velferd for hest, stalldrift, trening og bruk – og avl og oppdrett.

 • Hovslager

  Å være hovslager krever at du er nøyaktig, tålmodig og at du har høy kompetanse om hestens anatomi. Hovslageryrket kan være et fysisk tungt yrke.

 • Smådyr

  I dette emnet lærer du om de viktigste rasene av de ulike smådyra og hva de brukes til. Til emnet hører også stoff om helse og sjukdommer.

 • Anleggsgartner

  Anleggsgartneren jobber med utformingen og skjøtselen av uteomgivelsene våre. Dette emnet gir et innblikk i anleggsgartnerbransjen og arbeidsoppgavene som hører til.

 • Akvakultur

  Dagens oppdrettsnæring er ei næring med avansert teknologi og høy kompetanse. Oppdrettsfisk er en av Norges viktigste eksportartikler til internasjonale markeder.

 • Skogbruk

  Nesten 40 prosent av landarealet i Norge er dekt av skog. Årlig hogges rundt 10 millioner kubikkmeter tømmer. I dette emnet lærer du om skogbruksnæringa.

 • Fiske og fangst

  Fiske og fangst har en lang historie. Dagens fiskerinæring er ei næring med avansert teknologi, høy kompetanse og et internasjonalt marked.

 • Reindrift

  Dette emnet handler om reindrift og hvordan denne næringa drives i dag. Du lærer om reinsdyret og arbeidsoppgavene til den som driver med rein.