Hopp til innhold

  1. Home
  2. Naturbruk Vg1ChevronRight
  3. ReindriftChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Reindrift

Reinsdyr har vært en viktig naturressurs helt siden istida. Reindriftsnæringa har lange tradisjoner. Dette emnet handler om reindrifta og hvordan næringa drives i dag. Du lærer om reinsdyret og arbeidsoppgavene til den som driver med rein.

Helleristninger som viser en jeger som jakter på reinsdyr. Foto.

Emner

Reindrift

  • I dette emnet lærer du om tamrein og villrein og om reinens atferd, forplantning og ernæring. Emnet handler også om ord og uttrykk samene bruker om reinen.

  • Dette emnet handler om ulike arbeidsoppgaver knyttet til rein: merking, gjeting og flytting av flokken. Du lærer også samiske ord knyttet til drifta.

  • Reindriftssamene har tradisjoner for å utnytte hele reinsdyret til mat, klær og nyttegjenstander. I dette emnet lærer du om produkter fra reindrifta.