Hopp til innhold

 1. Home
 2. Naturbruk Vg1ChevronRight
 3. SkogbrukChevronRight
 4. Biologisk mangfold i skogenChevronRight
 5. Hybrider av bjørkChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Hybrider av bjørk

På en ekskursjon i fjellet vil du raskt se at det vokser mye bjørk her. Den av og til så krokete fjellbjørka er en underart av vanlig bjørk, mens dvergbjørka er en egen art som er krypende og buskformet. I denne oppgaven skal du prøve å finne krysninger (hybrider) mellom de to artene.

Hensikt

I denne oppgaven skal du prøve å finne krysninger (hybrider) mellom fjellbjørk og dvergbjørk.

Bjørkearter

I Norge har vi tre bjørkearter:

 • vanlig bjørk
 • hengebjørk
 • dvergbjørk

Vanlig bjørk (Betula pubsecens) har imidlertid to underarter: dunbjørk (Betula pubescens pubescens), som vokser til store trær i lavlandet, og fjellbjørk (Betula pubescens tortuosa) som vokser på fjellet.

Fjellbjørk

Fjellbjørk. Foto
Fjellbjørk vokser blant lyng og annen vegetasjon.

Fjellbjørka har stivere og glattere blad enn dunbjørka, og bladene har kraftige tenner langs bladkanten. Om høsten blir fjellbjørkas blader gule. Fjellbjørka er vakker med rett, kritthvit stamme og en regelmessig krone når den vokser i god jord, slik som på setervoller, mens stammen og trekrona blir krokete i bratte lier med mye vind og stort snøfall. I Norge er fjellbjørka registrert helt opp til 1580 moh., og den danner skoggrensa til høyfjellet.

Dvergbjørk

Dvergbjørk. Foto
Dvergbjørk

Dvergbjørka (Betula nana) skiller seg kraftig fra fjellbjørka med sin buskaktige og krypende voksemåte. Bladene er små (cirka 1 cm i diameter), stive og har taggete rand. Om høsten blir bladene kraftig røde og er svært vakre. Dvergbjørka, som også blir kalt ”kjerringris”, vokser på myrer i lavlandet og i store områder av fjellet, ofte sammen med lyng og vier, men den tåler ikke et langvarig dekke av snø.

Hybrider

Bjørkene er ikke trofaste! De har en stor evne til å krysse seg med hverandre og danne hybrider (krysninger). Selv om fjellbjørka og dvergbjørka har ulikt sett med kromosomer, danner de lett hybrider. Hybridene som vokser opp, har en bladfasong som er en mellomting mellom fjellbjørk og dvergbjørk. De krysser seg også tilbake igjen med vanlig bjørk (både med fjellbjørk og dunbjørk), og dette kan være årsaken til at det kun er svært små genetiske forskjeller mellom artene av bjørk.

Bjørkeblader på hvitt underlag. Foto
Dvergbjørk til venstre, bjørkehybrid i midten og fjellbjørk til høyre.

Forberedelser

Før ekskursjonen må du oppdatere deg på ”hybrider”:

 • Hvordan defineres ordet?
 • Hvilke hybrider av planter og dyr fra norsk fauna kan du finne fram til?

Å ha bakgrunnskunnskap om krysninger generelt sett vil gjøre det lettere for deg å forstå denne feltoppgaven når du kommer til ekskursjonsområdet.Utstyr

 • kamera/mobil
 • GPS/mobil
 • skriveunderlag
 • linjal eller skyvelære
 • flora
 • bakgrunnsmateriell om arter og hybrider av bjørk i Norge

Framgangsmåte

I fjellet har du muligheten for å se hybridisering av bjørk i praksis.

 1. For å se hybriden mellom fjellbjørk og dvergbjørk må du først finne eksemplarer av de to rene artene og se hvordan bladene på disse ser ut.
 2. Deretter må du lete etter hybrider som vil ha en form på bladene som ligger mellom fjellbjørkas og dvergbjørkas blader. Om høsten vil fargen på hybridens blader være oransje, altså en mellomting av fjellbjørkas gule og dvergbjørkas røde høstblader.
 3. Prøv å gjøre et anslag over hvor mange bjørkehybridplanter du kan finne.
 4. Kan du se om hybridplantene har spredt seg i større bestander?
 5. Dokumenter funnene dine ved å ta bilder og ved å samle inn noen få kvister av de to bjørkeartene, samt av hybridplantene.
 6. Ta nærbilder av bladene.
 7. Plukk 40–50 blader av fjellbjørk, dvergbjørk og hybrider fra samme område.
 8. Mål største lengde og bredde på bladene, og lag diagrammer som illustrerer forskjellene. Du kan eventuelt samle bladene fra hver plante i små plastposer og måle senere, men husk å merke materialet!
 9. Hvis du har GPS/mobil og finner bestander av bjørkehybrider, kan du notere deg posisjonen til disse.

Til ekskursjonsrapporten

 • Lag en forklaring på hva en hybrid generelt sett er, gi eksempler på organismer som danner hybrider, og ta for deg hybrider av bjørk spesielt.
 • Beskriv utseendet på hybridplantene du fant, og hvor mange planter eller bestander av planter du fant. Presenter dette grafisk, og kommenter resultatene du fant da du målte bladlengde og bladbredde på plantene.
 • Bruk Internett og prøv å finne ut mer om hybrider av bjørk (husk kildehenvisninger).
 • Illustrer rapporten med bilder du tok på ekskursjonen.

Læringsressurser

Biologisk mangfold i skogen