Hopp til innhold

SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Nasjonalt risikobilde

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) styrer sikkerhetsarbeidet i Norge. En av oppgavene til DSB er å analysere de alvorligste risikoene i samfunnet vårt. Hvert år legger DSB fram en analyse med en vurdering av ulike trusler og risikoer som kan true vår nasjonale sikkerhet.

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Bevæpnet politi. Foto.

Hvordan kan samfunnet vårt trues?

Hvordan kan vi beregne og rangere følgene av alvorlige hendelser? Det er noe DSB er nødt til å gjøre for å vurdere sannsynlighet og konsekvens på samfunnsnivå. I rapportene sine går de ut fra disse samfunnsverdiene:

  1. liv og helse
  2. natur- og kulturmiljø
  3. økonomi
  4. samfunnsstabilitet
  5. demokratiske verdier

Du kan lese mer om DSBs rapporter og bakgrunnen for dem her:

«Nasjonalt risikobilde 2015»

Den siste rapporten fra DSB er «Nasjonalt risikobilde 2015». Her tar DSB for seg ulike trusler og risikoer som kan få store samfunnsmessige konsekvenser. I denne rapporten har DSB også analysert to nye farer som ikke har vært med i tidligere rapporter.

Den første nye faren er skoleskyting. Slike hendelser har ikke forekommet i Norge, og DSB har hentet størstedelen av erfaringene fra USA.

Den andre nye faren er matbåren smitte. Erfaringen med blant annet E. coli har ført til at denne faren vurderes som større enn før.

Sist oppdatert 07.03.2017
Tekst: Kyrre Romuld (CC BY-SA)

Læringsressurser

Trusselbilde

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgaver og aktiviteter

MenuBook

Kildemateriale