Hopp til innhold

SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Hva er terror?

I de senere årene har vi sett flere eksempler på terror. Terror har blitt en del av trusselbildet i samfunnet vårt.

FooterHeaderIconFooter iconLK06
Terrorangrep på tvillingtårnene i World Trade Center. Foto.

Definisjon av terror

I lov om forebyggende sikkerhetstjeneste (sikkerhetsloven) defineres terror slik:

«ulovlig bruk av, eller trussel om bruk av, makt eller vold mot personer og eiendom, i et forsøk på å legge press på landets myndigheter eller befolkning eller samfunnet for øvrig for å oppnå politiske, religiøse eller ideologiske mål»

Terror dreier seg altså om bruk av vold der målet er å skape frykt og uro for å oppnå egne interesser.

En del av hverdagen vår

Alvorlige terrorhandlinger er normalt ikke en del av skole- og arbeidshverdagen vår. Likevel ser vi at vi må forholde oss til terrortrusselen på en måte som ville vært usannsynlig for bare få år siden.

Som skoleelever kan vi oppleve hyppigere øvelser etter at flere norske skoler har blitt utsatt for direkte terrortrusler, flere av dem via appen Jodel.

Som lærling eller praksiselev kan du lett komme i situasjoner som kan knyttes til terror:

  • I salgsfaget kan ansatte på det lokale kjøpesenteret få opplæring i å kjenne igjen bomber og våpen. Vesker, pakker og kofferter som noen har satt igjen, skal kanskje varsles om til det lokale politiet og evakuering gjennomføres.

  • I IKT-servicefaget kan gode rutiner og god kompetanse hos brukerne hindre cyberangrep som har til hensikt å lamme offentlige funksjoner. Strøm- og internettforsyning, trafikklys, trafikkstyringsanlegg, nettbanker og militære anlegg kan være mål for slike aksjoner.

  • I resepsjonsfaget kan man erfare at besøkstallet på hotellene går ned på grunn av terrorfrykt, mens opplevelsen av trygghet kan ha motsatt effekt. Uansett vil oppmerksomheten rundt global terror føre til at gjestene etterspør større sikkerhet og ønsker informasjon om lokale tiltak.

ISIL i Mosul. Foto.
Tre hovedgrupper av ekstremisme

Ofte ser vi at terror utføres av mennesker med ekstreme meninger. Terror er altså sterkt knyttet til ekstremisme. La oss se på de viktigste formene for ekstremisme:

  • Religiøs ekstremisme innebærer å ha en sterk religiøs overbevisning og samtidig være lite villig til å la andre leve ut sin overbevisning. I dag kan flere alvorlige terrorhandlinger knyttes til ytterliggående muslimske grupperinger som IS, Boko Haram og al-Qaida.

    Boko Haram ble for alvor kjent da de bortførte 279 jenter fra sovesalene på skolen i Chibok i Nigeria den 14. april 2014. Kampanjen «Bringing our girls home» har siden engasjert mennesker over hele verden. Boko Haram har brukt kidnappinger som våpen i mange år, og menneskerettighetsorganisasjoner regner med at rundt 20.000 unge kvinner har lidt samme skjebne som jentene fra Chibok.

  • Høyreekstremisme finner vi hos grupper som står langt til høyre på den politiske aksen.

  • Venstreekstremisme finner vi i den motsatte enden av den politiske aksen, altså langt til venstre.
Sist oppdatert 07.03.2017
Tekst: Kyrre Romuld (CC BY-SA)

Læringsressurser

Trusselbilde

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
MenuBook

Fagstoff

MenuBook

Oppgaver og aktiviteter

MenuBook

Kildemateriale