Hopp til innhold

 1. Home
 2. Service og samferdsel Vg1 2019-20ChevronRight
 3. SikkerhetChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Sikkerhet

Hva legger du i begrepet sikkerhet? Sikkerhet kan defineres som evnen til å ha kontroll med risiko. Dette emnet handler om sikkerhet på arbeidsplassen, sikkerhetstiltak, risikovurdering, datasikkerhet, trafikksikkerhet, samfunnssikkerhet og trusselbilde.

Brannslukningsapparat og brannslange. Foto.

Arbeidsmiljøloven legger vekt på at arbeidsplassen skal være trygg mot farer som kan skade liv og helse. For å skape en sikker arbeidsplass må vi finne ut hva som kan gå galt. Vi må vurdere hva vi kan gjøre for å hindre det, og redusere skadene dersom ulykken skulle være ute. Målet er å hindre eller i hvert fall begrense uønskede hendinger. I dagens samfunn er det mange nye farer som truer oss. Begrepet «trusselbilde» uttrykker både en vurdering og en beskrivelse av de fiendtlige og aggressive hendelsene som kan komme til å ramme oss.

Emner

Sikkerhet

 • Sikkerhet er viktig både på arbeidsplassen og i hjemmet. Her skal vi se nærmere på hvilke tiltak vi kan gjøre for å hindre blant annet innbrudd, brann og sabotasje.

 • Risiko er en vurdering av sannsynligheten for at en uønsket hendelse kan inntreffe, og hvilke konsekvenser det i så fall kan få. Lær mer om risiko her.

 • Datasikkerhet

  Når det gjelder datamaskiner, må utgangspunktet være at noe før eller seinere kommer til å gå galt, og at en må være forberedt på at akkurat det skjer.

 • Her skal du få lære om ulike trafikksikkerhetstiltak i norsk transport.

 • Trusselbilde

  Begrepet «trusselbilde» uttrykker både en vurdering og en beskrivelse av de fiendtlige og aggressive hendelsene som kan komme til å ramme oss.