Hopp til innhold

  1. Home
  2. Service og samferdsel Vg1 2019-20ChevronRight
  3. Markedsføring og kommunikasjonChevronRight
  4. Skriftlig informasjon og materiellChevronRight
  5. Hvilke medier skal du velge?ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Hvilke medier skal du velge?

Målgruppen, budskapet og målet med en kampanje påvirker valget av medium. Alle medier har sine spesielle egenskaper – eller sterke og svake sider, om du vil – som du må vurdere og ta hensyn til.

Person som taster på mobiltelefon. Foto.

Disse egenskapene kan grupperes i følgende kategorier:

  • distribusjonsegenskaper
  • presentasjonsegenskaper
  • økonomiske egenskaper

Distribusjonsegenskaper

Distribusjonsegenskaper kan defineres som mediets evne til å formidle/spre/distribuere budskapet til målgruppen. Hvor godt klarer mediet å nå målgruppen? Hvis målgruppen er pensjonister, er kanskje sosiale medier ikke de rette mediene å bruke. Mange pensjonister bruker ikke disse mediene og er kanskje lettere å treffe gjennom tradisjonelle annonser i lokalavisen og i magasiner for eldre. Det motsatte er tilfellet hvis du ønsker å nå tenåringer. Sosiale medier er da et selvskrevet valg.

Presentasjonsegenskaper

Presentasjonsegenskaper sier noe om mediets evne til å presentere budskapet for målgruppen.

Sosiale medier som Facebook og Twitter har bare mulighet til å presentere et tekstbudskap, uten overskrift, men med bilde eller video, mens SMS-meldinger bare har mulighet til å presentere tekst. En tradisjonell annonse i et trykt magasin gjør det mulig med både tekst og bilde, mens en bannerannonse ofte tar deg videre til en hjemmeside med mer informasjon.

Økonomiske egenskaper

Det er umulig å velge medium uten å ta hensyn til kostnadene. Her må du ikke bare tenke på kostnadene for å benytte et bestemt medium, for eksempel vg.no, men også kostnadene knyttet til å produsere det nødvendige mediemateriellet.

Skal du for eksempel inkludere en video i et Facebook-innlegg, samtidig som du legger videoen ut på YouTube, må videoen produseres. Det er ikke alltid gratis. Du må se de totale mediekostnadene i sammenheng med de forventede inntektene av kampanjen for å kunne vurdere om tiltaket er lønnsomt.

Forventede inntekter

– Forventede kostnader

= Forventet lønnsomhet

Se for deg at du som reiselivsmedarbeider får ansvaret for å lage en kampanje for hotellet du jobber på. Målet er å få flere småbarnsforeldre (målgruppe) som kunder, og hotellet tilbyr gratis overnatting for barn under 12 år en kort periode (budskapet). Du har et stramt budsjett. Hvilke medier velger du å benytte for å formidle budskapet ditt?

Læringsressurser

Skriftlig informasjon og materiell