Hopp til innhold

 1. Home
 2. Service og samferdsel Vg1ChevronRight
 3. ØkonomiChevronRight
 4. BudsjetteringChevronRight
 5. BudsjettkontrollChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Budsjettkontroll

Med jevne mellomrom på vi sammenligne tallene i regnskapet med tilsvarende tall i budsjettet. Jevnlig budsjettkontroll er viktig for å oppdage og rette opp i endringer så raskt som mulig.

Ulikhet 4

Hva er budsjettkontroll?

Normalt er vi ferdig med driftsregnskapet 10–15 dager inn i neste måned. Det innebærer for eksempel at driftsregnskapet for januar måned er ferdig 10.–15. februar. En av de analysene vi da bør gjøre, er å sammenlikne driftsregnskapet for januar med driftsbudsjettet for januar.

Hvordan gjør vi det?

En sammenlikning mellom driftsregnskap og driftsbudsjett er en viktig del av økonomistyringen.

 1. Først sammenlikner vi selve driftsresultatet for måneden med det driftsresultatet som er budsjettert for måneden.
 2. Så ser vi på summen av driftsinntekter mot det som er budsjettert.
 3. Videre gjør vi det samme med summene av varekostnader, lønnskostnader og faste kostnader. Vi ser altså først på alle hovedsummene.
 4. Deretter bør vi sammenlikne på kontonivå, detaljnivå. Vi konsentrerer oss om der det er store avvik mellom regnskap og budsjett.

Eksempel på budsjettkontroll

Alt dette er det enkelt å gjøre i et regneark. Du får fram avvikene i kroner og i prosent. Se oppsettet nedenfor. Salget gjelder desember måned for en blomsterbutikk, og utviklingen er positiv.

Tekst
Regnskap
Budsjett
Avvik
kr
kr
kr
%
Varesalg
50 000
45 000
+5 000
+11,1 %
Varekostnader
30 000
26 000
+4 000
+15,4 %
Bruttofortjeneste
(dekningsbidrag)
20 000
19 000
+1 000
+5,3 %
Lønn
8 000
7 800
+200
+2,6 %
Arbeidsgiveravgift
1 120
1 092
+28
+2,6 %
Strømkostnader
1 000
1 200
–200
–16,7 %
Husleie
2 000
2 050
–50
–2,4 %
Avskrivinger
1 200
1 400
–200
–14,3 %
Rentekostnader
1 000
800
+200
+25,0 %
Sum indirekte kostnader
14 320
14 342
22
0,2 %
Resultat
5 680
4 658
+1 022
+21,9 %

Tiltak ved avvik

Er avvikene store, bør vi straks sette inn tiltak for å rette på dette. Bare på den måten kan vi unngå tilsvarende avvik de kommende månedene. Uten å sette inn tiltak er det liten verdi i en avviksanalyse.

Hvis vi finner avvik tidlig i året, har vi muligheter for å rette det opp. Finner vi derimot store avvik mot slutten av året, er løpet kjørt.

Forklaring på en del utregninger

Varesalg

Vi har solgt for 5000 kr mer enn planlagt. Det utgjør en økning på 11,1 %. Vi regner økningen i prosent i forhold til budsjettet:

5 000 kr · 100 %45 000 kr=11,1 %

Hvis vi derimot hadde solgt for mindre enn planlagt, hva tror du det skyldes? Hva kan du gjøre for å rette opp i dette?

Varekjøp

Her gjør vi de samme utregningene. Varekostnaden har prosentvis økt noe mer enn salget. Det er litt uheldig.
Hva tror du er grunnen, og hva kan du gjøre med det?

Bruttofortjeneste (dekningsbidrag)

På grunn av økt varekostnad blir bruttofortjenesten litt mindre.

Andre faste kostnader

Her er det nokså små avvik selv om de prosentvise utslagene er store. Det skyldes at tallene ikke er så store.

Resultat

Overskuddet ble om lag 1000 kr bedre enn budsjettert.
Hva er grunnen til det?

Læringsressurser

Budsjettering

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Budsjettkalkulator

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Personlig økonomi

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter