Hopp til innhold

 1. Home
 2. Service og samferdsel Vg1 2019-20ChevronRight
 3. ØkonomiChevronRight
 4. BudsjetteringChevronRight
 5. BudsjettkontrollChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Budsjettkontroll

Med jevne mellomrom må vi sammenligne tallene i regnskapet med tilsvarende tall i budsjettet. Jevnlig budsjettkontroll er viktig for å oppdage og rette opp i endringer så raskt som mulig.

En stein som ligger alene og en stabel med seks steiner. Foto.

Hva er budsjettkontroll?

Normalt er vi ferdig med driftsregnskapet 10–15 dager inn i neste måned. Det innebærer for eksempel at driftsregnskapet for januar måned er ferdig 10.–15. februar. En av de analysene vi da bør gjøre, er å sammenlikne driftsregnskapet for januar med driftsbudsjettet for januar.

Hvordan gjør vi det?

En sammenlikning mellom driftsregnskap og driftsbudsjett er en viktig del av økonomistyringen.

 1. Først sammenlikner vi selve driftsresultatet for måneden med det driftsresultatet som er budsjettert for måneden.
 2. Så ser vi på summen av driftsinntekter mot det som er budsjettert.
 3. Videre gjør vi det samme med summene av varekostnader, lønnskostnader og faste kostnader. Vi ser altså først på alle hovedsummene.
 4. Deretter bør vi sammenlikne på kontonivå, detaljnivå. Vi konsentrerer oss om der det er store avvik mellom regnskap og budsjett.

Eksempel på budsjettkontroll

Alt dette er det enkelt å gjøre i et regneark. Du får fram avvikene i kroner og i prosent. Se oppsettet nedenfor. Salget gjelder desember måned for en blomsterbutikk, og utviklingen er positiv.

Tekst

Regnskap

Budsjett

Avvik

kr

kr

kr

%

Varesalg

50 000

45 000

+5 000

+11,1 %

Varekostnader

30 000

26 000

+4 000

+15,4 %

Bruttofortjeneste
(dekningsbidrag)

20 000

19 000

+1 000

+5,3 %

Lønn

8 000

7 800

+200

+2,6 %

Arbeidsgiveravgift

1 120

1 092

+28

+2,6 %

Strømkostnader

1 000

1 200

–200

–16,7 %

Husleie

2 000

2 050

–50

–2,4 %

Avskrivinger

1 200

1 400

–200

–14,3 %

Rentekostnader

1 000

800

+200

+25,0 %

Sum indirekte kostnader

14 320

14 342

–22

–0,2 %

Resultat

5 680

4 658

+1 022

+21,9 %

Tiltak ved avvik

Er avvikene store, bør vi straks sette inn tiltak for å rette på dette. Bare på den måten kan vi unngå tilsvarende avvik de kommende månedene. Uten å sette inn tiltak er det liten verdi i en avviksanalyse.

Hvis vi finner avvik tidlig i året, har vi muligheter for å rette det opp. Finner vi derimot store avvik mot slutten av året, er løpet kjørt.

Forklaring på en del utregninger

Varesalg

Vi har solgt for 5000 kr mer enn planlagt. Det utgjør en økning på 11,1 %. Vi regner økningen i prosent i forhold til budsjettet:

5 000 kr · 100 %45 000 kr=11,1 %

Hvis vi derimot hadde solgt for mindre enn planlagt, hva tror du det skyldes? Hva kan du gjøre for å rette opp i dette?

Varekjøp

Her gjør vi de samme utregningene. Varekostnaden har prosentvis økt noe mer enn salget. Det er litt uheldig.
Hva tror du er grunnen, og hva kan du gjøre med det?

Bruttofortjeneste (dekningsbidrag)

På grunn av økt varekostnad blir bruttofortjenesten litt mindre.

Andre faste kostnader

Her er det nokså små avvik selv om de prosentvise utslagene er store. Det skyldes at tallene ikke er så store.

Resultat

Overskuddet ble om lag 1000 kr bedre enn budsjettert.
Hva er grunnen til det?

Læringsressurser

Budsjettering

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Budsjettkalkulator

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Personlig økonomi

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • Det er ikke noe kjernestoff for fagstoff.