Hopp til innhold

 1. Home
 2. Service og samferdsel Vg1ChevronRight
 3. ØkonomiChevronRight
 4. BudsjetteringChevronRight
 5. DriftsbudsjettChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Driftsbudsjett

Det finnes flere typer budsjett. Det mest kjente er driftsbudsjettet, eller resultatbudsjettet. Det skal vise selve driften og den planlagte aktiviteten vår. Vi skal se nærmere på driftsbudsjettet her.

Bilde av hender, kulepenn og kalkulator.

Hva er et driftsbudsjett?

Et driftsbudsjett kan også omtales som et resultatbudsjett, ettersom det er inntektene og kostnadene vi budsjetterer. Et resultat er forskjellen mellom inntekter og kostnader. Et drifts-/resultatbudsjett består av alle de budsjetterte kostnadene og inntektene. Budsjettet viser også det budsjetterte resultatet, som kan være et overskudd eller et underskudd. .

Nedenfor ser du eksempel på et driftsbudsjett. Det er Morten og Minoo som har budsjettert for sin nystartete IT-bedrift – Morten og Minoos support.

Dette er det første driftsåret deres, og de har derfor ingen erfaring eller tidligere tall å se på. De bør da være svært nøkterne når det gjelder inntekter, men de bør heller ikke undervurdere kostnadene. Det er bedre å bli positivt enn negativt overrasket.

Driftsbudsjett
Inntekter 275 000
Varekostnad 25 000
Dekningsbidrag 250 000
Lønn 90 000
Husleie 60 000
Strøm 30 000
Telefon 18 000
Forsikring 10 000
Avskriving 28 000
Sum faste kostnader 236 000
Renter 10 000
Resultat 4 000

Kommentarer til budsjettet

Inntekter

Det er inntektene som er vanskeligst å budsjettere, særlig det første driftsåret. Når inntektene er budsjettert, har en lagt ramma for neste år og planlagt aktivitetsnivået. En starter derfor med å budsjettere inntektene. Kostnadene følger så i stor grad ut fra det.

Varekostnaden

Varekostnaden er en såkalt variabel kostnad. Det vil si at den varierer med aktivitetene, salget eller produksjonen. Vanligvis vil den stige eller falle like mye som salget.

Det er fornuftig å regne varekostnaden i prosent av inntektene. Vi regner salget som 100 %, og basert på eksemplet ovenfor blir varekostnaden

25 000 kr · 100 %275 000 kr=9 %

Varekostnaden utgjør ofte 40–70 % i mange handelsbedrifter. Morten og Minoo skal drive en tjenesteytende bedrift. Ettersom de «selger» timer, kan varekostnaden være lik null. Men de har også tenkt å selge litt rekvisita, så varekostnaden deres er planlagt til å bli 9 %.

Dekningsbidraget

Dekningsbidraget kaller vi også bruttofortjenesten. Regnet i prosent av inntektene får vi

250 000 kr · 100 %275 000 kr=91 %

Varekostnaden og bruttofortjenesten i prosent er viktige nøkkeltall i budsjetteringsarbeidet.

De faste kostnadene

De faste kostnadene er som regel enkle å budsjettere. Det er likevel viktig å få med alle disse kostnadene i budsjettet. Her tar vi konto for konto i regnskapet fra i fjor og vurderer hvor store kostnadene blir neste år. I og med at dette er det første driftsåret for Morten og Minoo, kan de ikke bruke noen historikk. Det er en ulempe.

Læringsressurser

Budsjettering

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?
SubjectEmne

Fagstoff

 • SubjectMaterialFagstoff

  Budsjettkalkulator

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
 • SubjectMaterialFagstoff

  Personlig økonomi

  Tilleggsstoff
  AdditionalTilleggstoff
SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter