Hopp til innhold

SubjectEmne

EMNE

Kalkyler

Prisen er det kunden betaler for et produkt, og kalkyle er framgangsmåten vi bruker for å fastsette denne prisen. Dette emnet handler om selvkostmetoden, påslagsmetoden og bidragsmetoden.

Utskrift fra en regnemaskin. Foto.

Selvkostmetoden

I en selvkostkalkyle gjør vi en prisberegning. Vi regner ut hva varen må koste for at vi skal få dekket alle kostnadene våre og få en viss fortjeneste.

Bidragsmetoden

Er det vanskelig å få oversikt over de samlede kostnadene, er det vanlig at bedriften i stedet legger et dekningsbidrag til de variable kostnadene. Da lager vi en bidragskalkyle. Dekningsbidraget skal dekke faste kostnader og eventuell fortjeneste per produkt når de variable kostnadene er betalt. Dersom en bedrift produserer eller tilbyr et produkt, må dekningsbidraget være positivt, ellers vil bedriften tape penger.

Påslagsmetoden

Påslagsmetoden betyr at vi multipliserer (ganger) inntakskost med en faktor som skal dekke alle kostnadene, og som også gir en fortjeneste. Dette påslagstallet varierer fra bransje til bransje og er et tall som er basert på erfaring. Det dekker også merverdiavgiften.

Læringsressurser

Kalkyler

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?