Hopp til innhold

  1. Home
  2. Service og samferdsel Vg1 2019-20ChevronRight
  3. Transport og logistikkChevronRight
  4. TransporttjenesterChevronRight
  5. Fra vei til sjøChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Fra vei til sjø

I Nasjonal transportplan er det vedtatt å arbeide for at en større del av godstransporten på vei skal over på bane- og sjøtransport.

Kystfart

I denne filmen får du mer informasjon om godstransport på sjø: Kystverket

  1. Hvorfor er sjøtransport ofte et mer miljøvennlig alternativ enn veitransport?
  2. Hva er de største hindrene for å overføre en større del av godsmengden på land til sjøtransport?

Læringsressurser

Transporttjenester