Hopp til innhold

 1. Home
 2. Service og samferdsel Vg1 2019-20ChevronRight
 3. Salg og serviceChevronRight
 4. ServicekvalitetChevronRight
 5. UngdomspaneletChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Ungdomspanelet

Kunder stiller ulike krav til service. Dette kommer selvsagt av at kunder er forskjellige, men i tillegg har vi ulike forventninger til service avhengig av situasjon og produkt. Dere skal nå gjøre en undersøkelse i klassen og finne ut hvilke krav dere stiller til banktjenestene dere bruker.

Sparegris

Nedenfor er det listet opp seks aktuelle serviceområder som er knyttet til banktjenester. Elevene i klassen skal gi terningkast for hvert punkt. 1 er minst viktig, 6 er viktigst.

Elevene skriver sine poeng på lapper som samles inn. Resultatene telles opp og presenteres på tavla. Beregn klassens gjennomsnitt og diskuter:

 • Hvor mange av klassens elever «stemmer» med gjennomsnittet?
 • Gir resultatet et riktig bilde av ungdommers krav til banktjenester?
 • Hva tror dere er viktig å tenke på når man skal gjøre kundeundersøkelser?

Hvor viktige er disse punktene når dere skal velge bank?

 • Rask og personlig service
  Noen kunder legger vekt på at et besøk i banken skal være en hyggelig opplevelse. Minimal ventetid og hyggelige servicemedarbeidere bidrar til en slik opplevelse.
 • Filialnett og åpningstid
  For noen kunder er det viktig å ha tilgang på personlig service i banken. I denne vurderingen bør man ta med avstand og reisetid til en slik service.
 • Nettbank og andre selvbetjeningsløsninger
  Noen kunder foretrekker å utføre sine banktjenester selv og legger derfor vekt på at teknologien er effektiv og brukervennlig.
 • Betingelser
  I denne kategorien inngår både gebyrer på tjenestene og rentevilkårene på innskudd og lån.
 • Personlig rådgivning og spesialisttjenester
  Tilgangen på personlig rådgivning er viktig for noen, særlig for dem som har behov for spesielle spareprodukter eller finansieringsløsninger. Både faste kontaktpersoner og ulike typer tjenester inngår i denne gruppa.
 • Produkttilbud og bredde
  For noen kunder er det viktig at banken har et bredt utvalg i bankprodukter. I tillegg til vanlige konto- og lånetilbud kan dette omfatte for eksempel BSU - konto. For enkeltgrupper kan det også være viktig at ulike produkter tilpasses målgruppas behov og bruksmønster.

Læringsressurser

Servicekvalitet

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?