Hopp til innhold

 1. Home
 2. Service og samferdsel Vg1 2019-20ChevronRight
 3. Salg og serviceChevronRight
 4. ServicekvalitetChevronRight
 5. ServiceforberedelseChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Serviceforberedelse

Produksjon av servicer eller tjenester krever planlegging på flere områder. Her får du noen generelle tips til hvordan serviceproduksjon kan planlegges.

Flydalsjuvet i Geiranger

Tenk deg følgende to situasjoner: En gruppe turister skal delta på en ukes busstur i Europa. En kunde oppsøker resepsjonen på et hotell og spør etter en bestemt person som bor der. Det sier seg selv at planlegging, produksjonstid og kostnader knyttet til servicen er veldig forskjellige i de to tilfellene.

Forberede en serviceproduksjon

Det finnes en likevel del felles momenter man alltid bør vurdere når man skal forberede en serviceproduksjon, uansett hvor stor eller liten den er.

 • Sett deg inn i behov, motiver og forutsetninger hos kundegruppa. Det danner grunnlaget for hvordan tjenesten skal gjennomføres til beste for kunden. Husk å justere og tilpasse tjenesten til hver enkelt kunde underveis i serviceproduksjonen.
 • Allier deg med aktuelle samarbeidspartnere. I enkelte fag er det nødvendig å samarbeide med andre fordi en person eller bedrift ikke kan produsere helhetlige tjenester alene. I reiselivsbransjen samarbeider bedrifter innen transport, overnatting, bespisning og aktiviteter.
 • Gjør avtaler med kunden. I mange tilfeller er kunden aktivt med i produksjonsprosessen. Vekteren og butikkeieren har for eksempel hver sine oppgaver i det «å hindre tyveri i butikken».
 • Analyser rammebetingelsene, altså de vilkårene eller forholdene som produksjonen skal skje innenfor. Viktige momenter er: Hvem er kundene vi skal ta oss av, hva slags tekniske hjelpemidler skal vi bruke, hva er det geografiske området som servicen skal produseres i?
 • Sett opp alternative planer som du kan bruke i tilfelle den opprinnelige planen skulle slå feil.
 • Vær forberedt på at alt kan skje. Kunder kan reagere helt annerledes enn du har tenkt. Også værforhold, som plutselig kan forandre seg, er viktige i reiselivs- og transportfaget. Vær derfor forberedt på å takle uforutsette hendelser.
 • Tren på rutiner for hvordan du skal handle i forskjellige situasjoner og med forskjellige personer.

Læringsressurser

Servicekvalitet

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?