Hopp til innhold

  1. Home
  2. Service og samferdsel Vg1ChevronRight
  3. Salg og serviceChevronRight
  4. Praktisk salgskursChevronRight
  5. Behov og motivChevronRight
  6. Aktivitet 2 - Gruppearbeid om Maslows behovspyramideChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Aktivitet 2 - Gruppearbeid om Maslows behovspyramide

Denne oppgaven gir deg trening i å forstå Maslows behovsteori og egner seg best som gruppeoppgave.

Maslows behovspyramide med ulike bakgrunner. Illustrasjon.

Fase 1: Del klassen i fem grupper, og gi hver gruppe ett av nivåene i Maslows pyramide. Gruppen skal deretter finne så mange bilder av behovet som mulig og sette dem sammen til en plakat. Bruk gamle blader og aviser hvor elevene kan klippe ut bilder og lage kollasj på gamlemåten.

Fase 2: Heng plakatene opp i tilfeldig rekkefølge, og gi elevene utfordringen å kjenne igjen de enkelte behovene. Plakatene kan for eksempel nummereres, og hver elev kan skrive på hvilket behov vedkommende tror de ulike plakatene beskriver. (Her kan eleven gjerne legge til en setning der han begrunner hvorfor.) Her er det mulighet for en vurderingssituasjon.
Dere kan også ha gjennomgangen muntlig i plenum som en ren øvelse.

Fase 3: Heng plakatene i riktig rekkefølge. Dersom dere har gjort øvelsen «Ett behov om gangen», kan dere gjerne henge ordene og bildene om hvert behov sammen. Lærer går gjennom behovene som oppsummering, gjerne i samtale med elevene.

Variant: Dersom dere ikke har blader tilgjengelig, kan dere gjøre nettsøk, laste ned bilder og sette dem sammen til en PowerPoint-presentasjon eller et stort sammensatt bilde. I så fall kan hver gruppe finne eksempler på flere behov, presentere bildene i plenum og la resten av klassen gjette hvilket behov det er bilde av. Her vil det fungere fint med en PPT-presentasjon med bilde på første slide, navnet på behov på andre slide og så videre.

Læringsressurser

Behov og motiv

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter

SubjectEmne

Vurderingsressurs