Hopp til innhold

  1. Home
  2. Service og samferdsel Vg1ChevronRight
  3. Salg og serviceChevronRight
  4. Praktisk salgskursChevronRight
  5. SalgssamtalenChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Salgssamtalen

«Da skal jeg vise deg en sykkel som jeg tror vil passe perfekt for deg! Bli med meg.» Slik finner Anne sin drømmesykkel, og selgeren kan notere seg et vellykket salg. Vi kan nå tilby fire undervisningsopplegg der videoeksempler står sentralt. Dette kurset handler om salgssamtalen og salgsprosessen.

salgssamtale. Foto

Salgssamtalen

Dette kurset handler om salgssamtalen og salgsprosessen.

Videoforedrag

Her får vi først en introduksjon til temaet i form av et kort videoforedrag på cirka fem minutter. Salgssamtalen deles i fire faser, og vi får forklart hva som kjennetegner hver fase.

Videocase

I et videocase får vi være vitne til en iscenesatt salgssamtale. Kjenner vi igjen de fire stadiene? Gjør selgeren en god jobb? Hvilke teknikker bruker hun? Filmen brukes til å illustrere poengene fra foredraget og kan også være et godt utgangspunkt for klassesamtale.

Aktiviteter i klasserommet

Elevene får også prøve seg: Tilleggsressursene presenterer aktiviteter som kan brukes i klasserommet, der elevene gjennom rollespill kan trene på å bli gode selgere.

Aktivitet 1: Forberede og gjennomføre salg

Aktivitet 2 - Rollespill med observatør

Aktivitet 3 - Salgsarbeid i butikk (prosjektoppgave)

Egenvurdering

Her er det også plass for evaluering og refleksjon.

Rollespill salgssamtale - observasjonsskjema

Selger: ___________________
Kunde: ___________________
Observatør: _______________

Produkt: __________________

1. Hvordan tar selgeren kontakt med kunden? Hva gjør han, hva sier han?

2. Hva spør selgeren om i behovsavklaringen (behovsanalysen)? (Noter spørsmål som stikkord.)

3. Hvordan slutter behovsavklaringen (behovsanalysen)?

4. Hvilke argumenter bruker selgeren i argumentfasen?

5. Hvilke argumenter bruker kunden for å ikke kjøpe?

6. Er selgeren flink til å følge opp det kunden sier, og kommer selger med nye argumenter? Har du et eksempel?

Oppsummering (Sett ring rundt det svaret du velger, der 1 er helt uenig, og 6 er helt enig.)

Selgeren går gjennom de fire fasene i salgssamtalen. 1 2 3 4 5 6

Selgeren er flink til å bruke åpne spørsmål. 1 2 3 4 5 6

Selgeren er flink til å følge opp det kunden sier. 1 2 3 4 5 6

Selgeren er troverdig og sympatisk. 1 2 3 4 5 6

Kunden er godt forberedt i rollen sin. 1 2 3 4 5 6

Salgssamtalen - Egenvurderingsskjema

Navn: ______________________

På en skala fra 1 til 6, hvor 1 betyr «jeg er helt uenig» og 6 betyr «jeg er helt enig», hva synes du om disse påstandene:

1. Jeg kan mer om salgssamtalen nå enn da vi begynte. 1 2 3 4 5 6

2. Jeg forstår hvordan fasene i salgssamtalen henger sammen. 1 2 3 4 5 6

3. Jeg kan lage og bruke åpne spørsmål. 1 2 3 4 5 6

4. Jeg kan lage og bruke lukkede spørsmål. 1 2 3 4 5 6

5. Jeg vet når jeg skal bruke åpne og lukkede spørsmål. 1 2 3 4 5 6

6. Hvis det er noe du lurer på, som du ønsker vi skal bruke mer tid på, kan du skrive det her:

_____________________________________________________________

Hvilken karakter vil du gi deg selv om du skal vurdere de enkelte delene som du har gjort i oppgaven? Sett kryss.

7. Spørsmålene vi laget, fortjener karakteren 1 2 3 4 5 6

8. Samarbeidet i gruppen fortjener karakteren 1 2 3 4 5 6

9. Min innsats som selger fortjener karakteren 1 2 3 4 5 6

10. Min innsats som kunde fortjener karakteren 1 2 3 4 5 6

11. Min innsats som observatør fortjener karakteren 1 2 3 4 5 6

Som hovedkarakter for oppgaven fortjener jeg en 1 2 3 4 5 6

Læringsressurser

Salgssamtalen