Hopp til innhold

  1. Home
  2. Service og samferdsel Vg1 2019-20ChevronRight
  3. Salg og serviceChevronRight
  4. BehovsanalyseChevronRight
  5. Produkt og merkevareChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Produkt og merkevare

Som forbrukere blir vi påvirket av samfunnet vi lever i. Samtidig er vi selvstendige individer med spesielle ønsker og behov. Det sies at enkelte unge ser ut til å ha merkevarer på hjernen, mens andre ikke bryr seg det minste. Hvor står du?

Canada Goose jakke. Foto.

Gruppeoppgave

Gå sammen i grupper med to til fire deltakere.
Hvert medlem i gruppa gir et eksempel på et favorittprodukt. I presentasjonen prøver hver enkelt å vurdere sitt eget produkt ut fra følgende spørsmål:

  • Er dette en merkevare?
  • Hvordan vil du beskrive produktet?
  • Hvilke tanker og følelser har du rundt produktet?

Deretter slipper resten av gruppa til i tur og orden med sine kommentarer til produktet.

(NB: Dette skal ikke være noen rangering av produkter. Hensikten er å få fram ulike syn på merkevarer.)

Læringsressurser

Behovsanalyse

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?