Hopp til innhold

  1. Home
  2. Service og samferdsel Vg1 2019-20ChevronRight
  3. Salg og serviceChevronRight
  4. BehovsanalyseChevronRight
  5. Hva er motivasjon?ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Hva er motivasjon?

Hva er motivasjon? Motivasjon er drivkraften som får oss til å utføre bestemte handlinger og aktiviteter. Innsikt i kjøpsmotivasjon hjelper oss til å forstå forbrukerens tanker slik at vi kan skille mellom ulike kunder.

Marion Jones og hennes lagvenninner jubler etter stafettseier i Sydn

Hva er motivasjon?

Å ha et motiv betyr å ha en grunn til å gjøre noe. At handlingene våre i en bestemt situasjon er motivert av et eller annet, vil si at vi sikter mot å nå bestemte mål.

Det er vanlig å skille mellom indre og ytre motivasjon. Drivkraften ved indre motivasjon er dine egne interesser og nysgjerrighet. Drivkraften ved ytre motivasjon kommer fra omgivelsene. Forskjellen ligger ikke i hva vi gjør, men i begrunnelsen for det vi gjør. Hva får deg som elev til å stå opp en iskald vinterdag for å rekke 7-bussen til skolen?

Indre motivasjon

Indre motivasjon er lysten til å lære eller til å løse en oppgave. Da blir læringen et mål i seg selv, den blir lystbetont, man trives og kan bli helt oppslukt av læringsarbeidet. Motivet for innsatsen ligger i å oppdage eller mestre noe nytt. Som en elev sa: «Jeg blir så glad når jeg får det til!»

Ytre motivasjon

Ytre motivasjon kan være en pliktfølelse overfor foreldre eller forventninger om å sole seg i ros og belønning for en god karakter. Målet er å gjøre pålagte lekser og få ros for å ha utført sine plikter. Som en elev sa: «Far og mor blir så glade når jeg får det til!»

En kombinasjon av indre og ytre motivasjon er vanlig i mange situasjoner. Drivkraften kan være en forventning om å både oppleve gleden ved å lære og i tillegg se at mor og far blir glade.

Motivasjon for kjøp

Motivasjon er på sett og vis det motsatte av motstand. Motivasjon får forbrukerne til butikken. Enkelt sagt er kjøpsmotivasjon de grunnleggende drivkreftene som får oss til å kjøpe.

En professor i markedsføring har sagt at han aldri handler til full pris. Hans drivkraft er prisbevissthet. Noen mennesker er rasjonelle og gjør innkjøp først og fremst for å tilfredsstille virkelige behov. Andre har en sosial drivkraft; det viktige er å shoppe sammen med venner og familie eller å treffe andre på shopping. Atter andre handler der ekspeditøren gir god hjelp og yter service. Innsikt i kjøpsmotivasjon hjelper oss til å forstå forbrukerens tanker slik at vi kan skille mellom ulike kunder.

Læringsressurser

Behovsanalyse

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?