1. Home
  2. Service og samferdsel Vg1ChevronRight
  3. Salg og serviceChevronRight
  4. BehovsanalyseChevronRight
  5. Norsk KundebarometerChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Norsk Kundebarometer

I denne oppgaven skal du bruke nettsidene til Norsk Kundebarometer for å lære mer om kundetilfredshet.

Gå inn på Norsk Kundebarometer her: Norsk kundebarometer.

  1. Gi eksempler på bedrifter som har kunder med høy grad av tilfredshet. Er du kunde hos noen av dem?
  2. Drøft hva som skaper tilfredse kunder.
  3. Gi eksempler på bedrifter som har kunder med høy grad av lojalitet. Er du en av dem?
  4. Drøft hva som skaper lojale kunder.
  5. Drøft forholdet mellom kundetilfredshet og gjenkjøp.

Læringsressurser

Behovsanalyse

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?