Hopp til innhold

TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Hva betyr mest for deg?

Det kan være spennende å tenke over hva som betyr mest for deg selv og vennene dine. Hva har vi felles? Hva skiller oss? Her skal du svare på spørsmål om hva som betyr mest for deg og så sammenligne med dine klassekamerater etterpå.

Skoleelever
  1. Hva stimulerer innsatsen din mest på skolen? (ros fra lærer, samhold i klassen, selvstendighet eller lignende)
  2. Hva gjør deg mest tilfreds på skolen? (vennskap, trygghet, gode karakterer, egenutvikling eller lignende)
  3. Hva tror du vil bety mest for deg når du skal velge jobb? (interessante arbeidsoppgaver, respekt fra kollegaer, samhold, trygghet eller lignende)
  4. Hva betyr mest for deg når det gjelder skolearbeidet? (samarbeid, å kunne arbeide selvstendig, stabilitet eller lignende)
  5. Hva får deg til å yte mest i skolearbeidet? (klare regler, nye oppgaver, anerkjennelse, innflytelse, gruppetilhørighet eller lignende)

Læringsressurser

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?