Hopp til innhold

SubjectEmne

EMNE

Behovsanalyse

I dette temaet skal vi se nærmere på hvordan behov styrer menneskers handling, og hva du som servicemedarbeider må tenke på for å tilfredsstille kundenes behov.

Et par mottar service fra en hotellmedarbeider. Foto.

Behov og motivasjon

Behov og motivasjon er sentrale begreper i dette emnet. Innsikt i behov og kjøpsmotivasjon hjelper deg til å forstå forbrukerne, slik at du kan yte best mulig service.

Maslows behovspyramide

Maslows behovspyramide er sentral i behovsteorien og danner grunnlag for å forstå hvordan ulike behov påvirker kjøp og salg. Den viser at menneskelige behov kan deles inn i fem typer, eller kategorier, der noen typer behov er mer grunnleggende enn andre.

Forbrukeratferd

Hva tenker og gjør folk når de søker, kjøper og bruker varer og tjenester? Denne atferden kaller vi kjøpsatferd eller forbrukeratferd. Kjøpsatferden varierer fra person til person. Den påvirkes av våre verdier og holdninger, familie, venner og kjente, og den henger sammen med hva vi skal kjøpe, for eksempel hva slags reise det er – om det er en ferietur eller en yrkesreise.

Læringsressurser

Behovsanalyse

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?