1. Home
  2. Service og samferdsel Vg1ChevronRight
  3. ReiselivChevronRight
  4. Det helhetlige reiselivsproduktetChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Det helhetlige reiselivsproduktet

Det helhetlige reiselivsproduktet omfatter transport, overnatting, måltider, aktiviteter, attraksjoner og severdigheter. Mange aktører bidrar til produktet.

Alle dem jeg møtte

Når du kommer hjem fra en feriereise, har du møtt en rekke reiselivsaktører. Det ser du kanskje aller best når nettbanken viser hos hvor mange ulike bedrifter du har trukket bankkortet ditt. Noen av disse bedriftene traff du kanskje litt tilfeldig, andre var en viktig og planlagt del av reiseopplevelsen. Uansett vil kontooversikten være en god illustrasjon på hvor sammensatt en reiselivsopplevelse kan og skal være.

Reiseliv er samspill

Om du skal arbeide i reiselivet, er det viktig å forstå hvordan disse ulike reiselivsaktørene sammen skaper en total reiseopplevelse.

Her skal vi først og fremst bruke den norske forskeren Georg Kamfjord sin modell for det helhetlige reiselivsproduktet. Vi velger Kamfjords modell fordi den har vært og er sentral i utviklingen av norsk reiseliv.

Analysemodellen

Du vil kanskje spørre om hva som er vitsen med å bruke en teoretisk forskningsmodell når målet er å gjøre ting lettere å forstå, mer praktisk og aller helst knyttet til vår egen hverdag.

Kamfjords modell har blitt internasjonalt anerkjent nettopp fordi den kan brukes slik. Den gir både reisende, elever, studenter, ansatte og etablerere et bedre utgangspunkt for å forstå hvordan og hvorfor gode reiselivsopplevelser stort sett alltid skapes i lokale samarbeid.

Læringsressurser

Reiseliv