Hopp til innhold

  1. Home
  2. Service og samferdsel Vg1ChevronRight
  3. Etablere bedriftChevronRight
  4. SelskapsformerChevronRight
  5. Sammenligning av selskapsformerChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Sammenligning av selskapsformer

Denne oversikten hjelper deg med å sammenligne de ulike selskapsformene.

Organisasjonsform/ foretakstypeEnkeltmannsforetakAnsvarlig selskapAksjeselskap
Antall eiereento eller flereen eller mange
Nødvendige dokumenterunder fem ansatte og ikke salg av innkjøpte varer, forenklet register-melding eller samordnet register-meldingsamordnet register-melding Selskapsavtale: formål fordeling EK fordeling av over-/underskuddsamordnet register-melding Stiftelsesdokument: selskapets navn forretnings-kommune formål størrelse pålydende antall styremedlemmer saker/ generalforsamling
Ansvarubegrenset ansvarsolidarisk eller delt ansvarbegrenset ansvar
Firmanavnmå inneholde eierens etternavnmå inneholde ordene ansvarlig selskap eller ANS, eller selskap med delt ansvar eller DA.stor frihet
Forkortelse

ANS

DA

AS
Register og kostnadEnhetsregisteret, gratis Foretaksregisteret, 2127 krForetaksregisteret, 2127 kr Kommer samtidig i EnhetsregisteretForetaksregisteret, 5320 kr Kommer samtidig i Enhetsregisteret

Selvstendig næringsdrivende eller ansatt

Nedenfor finner du hvilke regler som gjelder for deg dersom du er selvstendig næringsdrivende eller er ansatt.

Bestemmelser
Arbeidstakere
i et aksjeselskap, enkeltpersonforetak
eller ansvarlig selskap
Selvstendig næringsdrivende
som driver enkeltpersonforetak
eller ansvarlig selskap
Sykepengeordningen
100 % dekning opptil
seks ganger grunnbeløpet
(arbeidsgiver dekker de
16 første dagene)
Ingen dekning de 16 første dagene.
65 % dekning fra og med dag nr. 17. Tilleggstrygd kan tegnes
Arbeidsmiljøloven
Ferieloven
Lønnsgarantiloven
Permitteringsloven
omfattes av loven
faller som hovedregel utenfor lovene
Særfordeler
ved yrkesskade
omfattes av loven
faller utenfor loven med mindre det er tegnet frivillig yrkesskadetrygd
Dagpenger
ved arbeidsledighet
Dagpenger
ved arbeidsledighet
faller som hovedregel utenfor

Tips til registrering av foretak

Her er gode tips til registrering av foretak.

Læringsressurser

Selskapsformer