Hopp til innhold

  1. Home
  2. Service og samferdsel Vg1 2019-20ChevronRight
  3. Etablere bedriftChevronRight
  4. SelskapsformerChevronRight
  5. Sammenligning av selskapsformerChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Sammenligning av selskapsformer

Denne oversikten hjelper deg med å sammenligne de ulike selskapsformene.

Organisasjonsform/ foretakstypeEnkeltmannsforetakAnsvarlig selskapAksjeselskap
Antall eiereento eller flereen eller mange
Nødvendige dokumenterunder fem ansatte og ikke salg av innkjøpte varer, forenklet register-melding eller samordnet register-meldingsamordnet register-melding Selskapsavtale: formål fordeling EK fordeling av over-/underskuddsamordnet register-melding Stiftelsesdokument: selskapets navn forretnings-kommune formål størrelse pålydende antall styremedlemmer saker/ generalforsamling
Ansvarubegrenset ansvarsolidarisk eller delt ansvarbegrenset ansvar
Firmanavnmå inneholde eierens etternavnmå inneholde ordene ansvarlig selskap eller ANS, eller selskap med delt ansvar eller DA.stor frihet
Forkortelse

ANS

DA

AS
Register og kostnadEnhetsregisteret, gratis Foretaksregisteret, 2127 krForetaksregisteret, 2127 kr Kommer samtidig i EnhetsregisteretForetaksregisteret, 5320 kr Kommer samtidig i Enhetsregisteret

Selvstendig næringsdrivende eller ansatt

Nedenfor finner du hvilke regler som gjelder for deg dersom du er selvstendig næringsdrivende eller er ansatt.

Bestemmelser

Arbeidstakere

i et aksjeselskap, enkeltpersonforetak

eller ansvarlig selskap

Selvstendig næringsdrivende

som driver enkeltpersonforetak

eller ansvarlig selskap

Sykepengeordningen

100 % dekning opptil

seks ganger grunnbeløpet

(arbeidsgiver dekker de

16 første dagene)

Ingen dekning de 16 første dagene.

65 % dekning fra og med dag nr. 17. Tilleggstrygd kan tegnes

Arbeidsmiljøloven

Ferieloven

Lønnsgarantiloven

Permitteringsloven

omfattes av loven

faller som hovedregel utenfor lovene

Særfordeler

ved yrkesskade

omfattes av loven

faller utenfor loven med mindre det er tegnet frivillig yrkesskadetrygd

Dagpenger

ved arbeidsledighet

Dagpenger

ved arbeidsledighet

faller som hovedregel utenfor

Tips til registrering av foretak

Her er gode tips til registrering av foretak.

Læringsressurser

Selskapsformer

SubjectEmne

Fagstoff