Hopp til innhold

  1. Home
  2. Service og samferdsel Vg1 2019-20ChevronRight
  3. Etablere bedriftChevronRight
  4. SelskapsformerChevronRight
  5. Sammenligning av selskapsformerChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Sammenligning av selskapsformer

Denne oversikten hjelper deg med å sammenligne de ulike selskapsformene.

Organisasjonsform/ foretakstype

Enkeltpersonforetak

Ansvarlig selskap

Aksjeselskap

Antall eiere

En

To eller flere

En eller mange

Nødvendige dokumenter

Under fem ansatte og ikke salg av innkjøpte varer, forenklet register-melding eller samordnet register-melding

Samordnet register-melding Selskapsavtale: formål fordeling EK fordeling av over-/underskudd

Samordnet register-melding Stiftelsesdokument: selskapets navn forretnings-kommune formål størrelse pålydende antall styremedlemmer saker/ generalforsamling

Ansvar

Ubegrenset ansvar

Solidarisk eller delt ansvar

Begrenset ansvar

Firmanavn

Må inneholde eierens etternavn

Må inneholde ordene ansvarlig selskap eller ANS, eller selskap med delt ansvar eller DA.

Stor frihet

Forkortelse

ANS

DA

AS

Register og kostnad

Enhetsregisteret, gratis. Foretaksregisteret, kr. 2250

Foretaksregisteret, kr. 2250. Kommer samtidig i Enhetsregisteret

Foretaksregisteret, kr. 5570 kr. Kommer samtidig i Enhetsregisteret

Selvstendig næringsdrivende eller ansatt

Nedenfor finner du hvilke regler som gjelder for deg dersom du er selvstendig næringsdrivende eller er ansatt.

Bestemmelser

Arbeidstakere i et aksjeselskap, enkeltpersonforetak eller ansvarlig selskap

Selvstendig næringsdrivende som driver enkeltpersonforetak eller ansvarlig selskap

Sykepengeordningen

100 % dekning opptil seks ganger grunnbeløpet (arbeidsgiver dekker de 16 første dagene)

Ingen dekning de 16 første dagene. 65 % dekning fra og med dag nr. 17. Tilleggstrygd kan tegnes

Arbeidsmiljøloven

Ferieloven

Lønnsgarantiloven

Permitteringsloven

Omfattes av loven

Faller som hovedregel utenfor lovene

Særfordeler ved yrkesskade

Omfattes av loven

Faller utenfor loven med mindre det er tegnet frivillig yrkesskadetrygd

Dagpenger ved arbeidsledighet

Dagpenger ved arbeidsledighet

Faller som hovedregel utenfor

Tips til registrering av foretak

Her er gode tips til registrering av foretak.

Læringsressurser

Selskapsformer

SubjectEmne

Fagstoff