Hopp til innhold

  1. Home
  2. Service og samferdsel Vg1 2019-20ChevronRight
  3. Etablere bedriftChevronRight
  4. SelskapsformerChevronRight
  5. Enkeltpersonforetak ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Enkeltpersonforetak

Et enkeltpersonforetak eies av en enkeltperson. En slik bedrift driver du for egen regning og risiko. Vi skal her se litt på hva det innebærer å drive et enkeltpersonforetak.

Barn selger saft fra saftbod. Foto.

Enkeltpersonforetak

I et enkeltpersonforetak står du som eier ansvarlig for alle forpliktelser som blir inngått i forbindelse med næringsvirksomheten. Det er med andre ord ikke noe skille mellom eierens og bedriftens formue og inntekter.

Enkeltpersonforetak er ikke regulert av noen lov, og det stilles ingen krav til hvordan firmaet organiseres og styres. Du har stor personlig frihet når du driver et enkeltpersonforetak.

Registrering

Du registerer bedriften i Enhetsregisteret, og registreringen er gratis. Du får da tildelt et organisasjonsnummer. Hvis bedriften har mer enn fem ansatte, skal den også registreres i Foretaksregisteret.

Bedriftens navn må inneholde eierens etternavn, for eksempel:
Snekkertjenester Leif Snekkerbakken

Ønsker du firmavern og firmaattest, må du registrere deg i Foretaksregisteret. Firmavernet innebærer blant annet at firmanavnet er beskyttet, og firmaattesten er nyttig å ha som bevis overfor banker og leverandører.

Gode råd

For de fleste nyetablerere vil det være naturlig å velge denne selskapsformen. Det skyldes ofte begrensete ressurser i oppstartsfasen, og det er få formaliteter (skjemaer og papirer) knyttet til å starte enkeltpersonforetak. Heller ikke er det noe krav til egenkapital.

Du kan gjerne ha lønnet arbeid i tillegg til denne driften, men du må opplyse likningskontoret om at du også har næringsinntekt. Næringsinntekt vil si at du oppgir antatt inntekt og betaler forskuddsskatt. Du må også levere næringsoppgave i tillegg til vanlig selvangivelse. Næringsoppgaven viser bedriftens økonomi.

Økonomisk risiko

Når du starter et enkeltpersonforetak, må du være klar over den økonomiske risikoen du tar. Du risikerer å miste alle dine personlige eiendeler. Denne faren og all sunn fornuft tilsier at du alltid må gå forsiktig fram med hensyn til økonomi. Når bedriften vokser, kan det være lurt å omregistrere seg til en annen selskapsform, for eksempel aksjeselskap.

Kjennetegn ved enkeltpersonforetak:

  • Eies av en enkeltperson
  • Eier er personlig ansvarlig for gjeld og forpliktelser
  • Ikke regulert av noen lov
  • Krav om registrering i Enhetsregisteret
  • Bedriftens navn må inneholde eierens etternavn.

Læringsressurser

Selskapsformer