Hopp til innhold

  1. Home
  2. Service og samferdsel Vg1ChevronRight
  3. Etablere bedriftChevronRight
  4. ForretningsplanChevronRight
  5. OrganisasjonsplanChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Organisasjonsplan

En organisasjonsplan er det mønsteret som dannes i bedriften når vi deler inn de ansatte i grupper og avdelinger. En organisasjonsplan gir en oversikt over ansvar, myndighet og arbeidsoppgaver og er ofte illustert i form av en modell som gjerne viser navn på ledere og avdelinger.

Bedriftsmedarbeidere. Foto.

Hva er en organisasjon?

En organisasjon er en gruppe mennesker som arbeider under en felles ledelse mot felles mål.

Bedriften Statoil er en organisasjon. Det er også kioskkjeden Narvesen, miljøvernorganisasjonen Natur og Ungdom og flyselskapet SAS.

Arbeidsdeling

Som ansatt får du arbeidsoppgaver etter hvilke du har (hva du kan). Det vil si at dersom du er utdannet som resepsjonist i hotellfaget, er du kvalifisert til å arbeide i resepsjonen på de fleste hoteller.

Dette kaller vi «arbeidsdeling etter funksjon». Funksjonene er gjerne samlet i avdelinger: Vi har økonomer i økonomiavdelingen, selgere i salgsavdelingen og IKT-medarbeidere i IKT-avdelingen.

Vi kan også ha en arbeidsdeling etter produkter, tjenester, produksjonsprosess eller geografisk beliggenhet. Det vil for eksempel si at alle i bedriften som arbeider med å produsere, markedsføre og selge et bestemt produkt, er organisert i samme avdeling.

Organisasjonsplan

Det mønsteret som dannes i bedriften når vi deler inn de ansatte i grupper og avdelinger, kaller vi organisasjonsplan. Av planen går det fram hvordan arbeidsoppgavene er fordelt. Oversikten viser ofte avdelingenes navn og gjerne navnet på lederne.

I stedet for ordet organisasjonsplan bruker vi også ordet organisasjonskart.

På tegningen nedenfor ser du et eksempel på organisasjonsplan. Bedriften er organisert slik at jo høyere opp i du kommer, desto mer ansvar (plikter) og myndighet (rett til å bestemme) har du. Vi sier at strukturen er hierarkisk.

Linjeorganisasjon
Linjeorganisasjon. Klikk på illustrasjonen for å forstørre bildet
Linje-/staborganisasjon
Linje-/stabsorganisasjon. Klikk på illustrasjonen for å forstørre bildet

Trengs det en organisasjonsplan når du starter en bedrift?

Når du starter en ny bedrift, har du sjelden mange partnere, kanskje bare en. Da trenger du ikke å lage noen stor organisasjonsplan.

Dere bør likevel beskrive hvilke arbeidsoppgaver som skal gjøres, og hvem som skal gjøre hva. Dette gjelder selv om du og partneren din er gode venner. Et vennskap er noe vi tar vare på. Hvis vi bare har muntlige avtaler, viser all erfaring at vi lett glemmer hva som er avtalt. Vi «husker» gjerne bare det som er til fordel for oss selv.

Læringsressurser

Forretningsplan