1. Home
  2. Service og samferdsel Vg1ChevronRight
  3. Etablere bedriftChevronRight
  4. ForretningsplanChevronRight
  5. Hva skal forretningsplanen inneholde?ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Hva skal forretningsplanen inneholde?

Skal du starte opp en bedrift, er det mange ting å huske på. Du bør derfor planlegge nøye. Som hjelp bør du lage en forretningsplan. En slik plan kan brukes som et arbeidsredskap. Den hjelper deg til å huske hva du må gjøre før bedriften kan starte opp.

Unge mennesker på kontoret. Foto.

Forretningsplanen er også viktig dersom du skal søke om lån til bedriften fra en bank.

Hva skal forretningsplanen inneholde?

Forretningsideen er bærebjelken i forretningsplanen. Forretningsplanen bør derfor beskrive både forretningsideen, formålet med bedriften og hvordan du på beste måte skal gjennomføre forretningsideen med minst mulig risiko.

Forretningsplanen er et dokument som bør beskrive disse punktene:

Nr. Innhold Les mer
1 Sammendrag (resymé)
2 Forretningsidé Hva er en forretningsidé?
3 Målsettinger Målsettinger
4 Arbeidsbetingelser (SOFT-analyse) Markedsstrategi
5 Markedsgrunnlag (markedsanalyse) Kundegrunnlag
6 Markedsstrategi (markedsplan) Markedsstrategi
7 Produktbeskrivelse Produktbeskrivelser
8 Lokaler og utstyr Lokaler og utstyr
9 Organisasjonsplan Organisasjonsplan
10 Finansiering Finansiering

Dokumentet bør være presist og kortfattet. Det må likevel ikke være så kortfattet at det går utover innholdet. Planen må blant annet gi svar på spørsmål som banken stiller når den behandler lånesøknader.

Hvorfor er arbeidet med å lage en forretningsplan viktig?

Forretningsplanen er blant annet viktig

  • for å planlegge oppstarten av bedriften
  • som et kart å styre bedriften etter når den har startet

Selve prosessen med å lage forretningsplan er ofte viktigere enn dokumentet i seg selv. Når du arbeider med å lage forretningsplanen, blir du nemlig klar over hvilke utfordringer bedriften din står overfor. Dette arbeidet sikrer derfor at forretningsplanen er gjennomtenkt.

Forretningsplanen skal ikke være et uforanderlig dokument. Planen må utvikles og endres i takt med at bedriften selv utvikler og endrer seg.

Se filmen under for gode tips til forretningsplanen:

Læringsressurser

Forretningsplan