1. Home
  2. Service og samferdsel Vg1ChevronRight
  3. Etablere bedriftChevronRight
  4. ForretningsidéChevronRight
  5. Lag en kulturfestival!ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Lag en kulturfestival!

Hva bør du tenke på når du skal arrangere en festival?

Du og tre av vennene dine ønsker å arrangere en frilufts- og kulturfestival i nærmiljøet. Dere har mange planer om hvilke aktiviteter dere skal ha.

  1. Formuler forretningsideen for festivalen deres.
  2. Hvilke hoved- og tilleggsleveranser kan festivalen tilby deltakerne?
  3. Hvordan vil du gå fram for å finne deltakere til festivalen?

Læringsressurser

Forretningsidé

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?