Hopp til innhold

  1. Home
  2. Service og samferdsel Vg1 2019-20ChevronRight
  3. Etablere bedriftChevronRight
  4. ForretningsidéChevronRight
  5. Kundegrunnlag og markedsundersøkelserChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

Kundegrunnlag og markedsundersøkelser

Dersom du skal starte ny bedrift, må du undersøke om det finnes nok kunder i markedet som ønsker å kjøpe produktene dine. Markedet må være stort nok til at du tjener penger og går med overskudd. Dette kan du finne ved å gjøre en markedsundersøkelse.

Ung kvinne i rulletrapp i kjøpesenter. Foto.

Markedsundersøkelse

Det er flere måter å gjennomføre markedsundersøkelser på, men vi har to hovedmåter:

  • praktiske undersøkelser (feltundersøkelser), der vi spør kundene direkte hva de synes om produktene våre
  • mer teoretiske undersøkelser, der vi bruker markedsinformasjon som allerede er samlet inn (av oss eller andre)

Feltundersøkelser

I feltundersøkelser kan vi for eksempel intervjue kundene våre og spørre hva de synes om en spesiell vare, og om de kunne tenke seg å kjøpe varen hvis de fikk tilbud om det. Dersom kunden allerede kjøper varen av en av våre konkurrenter, kan vi spørre hva de savner, og hva som skal til for at de skal begynne å kjøpe av oss i stedet. En type feltundersøkelser er testsalg. Du kan teste salget av produktet ved å selge det i en kort periode til en viss kundegruppe.

Ikke alltid så lett!

Videoklippet under viser en litt spesiell spørreundersøkelse på gaten. Ingen skal påstå at arbeidet «i felten» er enkelt!

Eksempel

Du skal starte din egen bedrift som skal drive IKT-support. Først tester du ut behovet for support og hjelp innenfor mobil og data. I en kort periode tar du lavere pris for å hjelpe skolekamerater og kjente. Du forteller kundene dine at dette er en markedsundersøkelse, du informerer om hvilket prisnivå du ønsker å legge deg på, og merker deg kundenes reaksjoner. Da har du fått informasjon om det finnes et behov i markedet du kan dekke, og hvilken pris du bør ta.

Konkurrentanalyse

Skal du etablere en ny bedrift, bør du kjenne konkurrentene dine. Blant annet bør du vite:

  • Hvem er konkurrentene til din egen bedrift?
  • Hvilke produkter tilbyr konkurrentene?
  • Hva det er som gjør at kundene kjøper akkurat deres produkter?

Dersom du ikke kan svare på dette, kan du heller ikke vite hvordan du kan tilby kundene noe som gjør at de foretrekker dine produkter i stedet.

Det kan være vanskelig å finne informasjon om konkurrentene, men offentlige registre, som Brønnøysundregistrene, og konkurrentenes eget markedsmateriell og hjemmesider kan være til god hjelp.

Læringsressurser

Forretningsidé