Hopp til innhold

  1. Home
  2. Service og samferdsel Vg1ChevronRight
  3. HMS, etikk og personvernChevronRight
  4. Etikk og personvernChevronRight
  5. Konsekvenser av god og dårlig etikkChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Konsekvenser av god og dårlig etikk

Tap i form av svinn i handels- og servicenæringen er beregnet til mellom to og fem milliarder kroner i året. Det hevdes at de ansatte i bedriftene står for 50–70 % av dette. Hva gjør dette med bransjens ømdømme, tror du?

Kasseapparat

Etikk er lønnsomt

To bransjer kommer ofte i et negativt søkelys når det gjelder svinn og snusk: handels- og servicenæringen og håndverkere. Den første er kjent for svinn, den andre for snusk. Tapene blir store fordi begge bransjene er store.

Lav yrkesetisk standard påfører samfunnet kostnader for milliarder av kroner årlig.

Godt omdømme

De siste årene har det vært flere eksempler på ulovlig og uetisk atferd som har gitt bedrifter dårlig omtale. Dårlig omtale rammer ikke bare den bedriften det gjelder, men kan ramme en hel bransje.

I forbrukerundersøkelser har publikum blitt bedt om å rangere ulike bransjer etter lovlydighet.

Spørsmålet var: I hvilken grad har du tillit til at bransjen overholder de lovene og reglene som skal beskytte deg som forbruker?

Resultatet ble slik:

Bransjelovlydighet
Bransjelovlydighet

Mye negativ omtale i massemediene bidro til at taxinæringen kom dårligst ut. Selv om den dårlige omtalen er knyttet til enkeltpersoner og enkeltsaker, tenker mange at taxinæringen er useriøs og til dels kriminell. Slik har hele næringen fått et dårlig omdømme.

Hovedregel

God etikk gir godt omdømme – dårlig etikk gir dårlig omdømme. Hvis vi er i tvil om hva som er det rette, kan svaret på følgende spørsmål være en enkel rettesnor: Hvordan vil denne handlingen ta seg ut som førstesidestoff i avisa i morgen?

Tenk over

En servicemedarbeider representerer ikke bare seg selv og

bedriften hun eller han er ansatt i, men en hel næring (bransje). I mange næringer innenfor service og samferdsel er medarbeiderne synlige for offentligheten. Når en buss- eller drosjesjåfør kjører aggressivt, bryter fartsgrensen eller behandler passasjerene uhøflig, er det lett for passasjerer og andre trafikanter å tenke at slik er denne bransjen.

Læringsressurser

Etikk og personvern