Hopp til innhold

 1. Home
 2. Service og samferdsel Vg1ChevronRight
 3. HMS, etikk og personvernChevronRight
 4. Etikk og personvernChevronRight
 5. Etiske utfordringer på jobbenChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Etiske utfordringer på jobben

De fleste av oss kommer opp i situasjoner på jobben der det er viktig å kunne vurdere hva som er rett og galt. Her gir vi eksempler på hjelpemidler som kan være til nytte når vi står i valgsituasjoner som krever etisk vurdering.

Rettferdighetsstatue

Hva er yrkesetikk?

Uansett hvilken jobb vi har, kommer de fleste opp i situasjoner der det er viktig å vurdere hva som er rett og galt. Etikken viser seg i holdningene og handlingene våre. For en ekspeditør, en resepsjonist og en bussjåfør er det god etikk å behandle alle kunder med samme respekt. Det er dårlig etikk å la kundebehandlingen bli påvirket av hudfarge, funksjonshemning, religion, kjønn eller legning.

Noen yrkesgrupper og firmaer har utarbeidet egne etiske regler. Reglene gjør oss ikke mer etiske, men gjennom etiske øvinger kan vi bli mer bevisste og ansvarlige når vi skal velge mellom rett og galt.

Etiske utfordringer

I arbeidslivet og på skolen støter vi på mange situasjoner og spørsmål som har en etisk side. Hva er det gode? Hva er det rette? Hvor går grensen mellom rett og galt?

Vi kan tenke oss mange spørsmål som krever etiske overveielser:

 • Kan vi investere penger i noe som gir stor økonomisk gevinst på kort sikt, selv om vi handler i strid med vanlige normer?
 • Kan vi ta den prisen markedet er villig til å betale for et spesielt produkt, selv om denne prisen blir betraktet som urimelig høy?
 • Er det greit å snakke nedsettende om konkurrentenes produkter for å framheve våre egne produkter?
 • Kan vi stilltiende godta at arbeidsplassen vår slipper ut forurensende stoffer hvis vi vet at det er lite sannsynlig at det blir oppdaget?

Smøring

En gave kan være en hyggelig oppmerksomhet. Men i arbeidslivet er det kort overgang til smøring for å oppnå fordeler. Stadig flere medarbeidere blir utsatt for smøring. Undersøkelser viser at forsøk på smøring er vanlig i mange bransjer.

Hva er det greit å gi til forretningsforbindelser? Når er det greit å bli med en leverandør på tur – eller å invitere en kunde? Hva bør jeg tenke på hvis det blir aktuelt å dekke utgifter for mulige kunder? Hva er greit og hva er ikke greit når det gjelder smøring?

Korrupsjon

I straffeloven er korrupsjon definert som «å gi/tilby eller kreve/motta/akseptere en utilbørlig fordel i anledning stilling, verv eller oppdrag». Korrupsjon er ikke bare uetisk, det kan straffes med fengsel i inntil tre år – og inntil ti år for grov korrupsjon.

Hvorfor er det så viktig å bekjempe korrupsjon?

 • Korrupsjon er en trussel mot rettsstaten, demokratiet og menneskerettighetene fordi korrupsjon svekker etiske og moralske verdier.
 • Korrupsjon er det største hinderet for sosial og økonomisk utvikling i den tredje verden.
 • Korrupsjon skaper forskjellsbehandling og hindrer sosial rettferdighet.
 • Korrupsjon undergraver redelig konkurranse og fører til konkurransevridning.
 • Korrupsjon kan påføre bedrifter direkte økonomiske tap og tap av omdømme.

Etisk sjekkliste

Enkle sjekklister og spørsmål kan være til stor hjelp hvis vi er i tvil om hva som er rett og galt, klokt og uklokt. Mange organisasjoner og bedrifter har etiske sjekklister for medlemmer og ansatte. De skal stille høye etiske krav til seg selv i yrke og i samfunnsliv.

Organisasjonen Rotary anbefaler fire spørsmål som kontroll på at det medlemmene sier og gjør, er etisk forsvarlig:

 • Er det sannhet?
 • Er det rettferdig overfor alle det angår?
 • Vil det skape bedre forståelse og bedre vennskap?
 • Vil det være det beste for alle det angår?

(Kilde: Et Rotary-program for etisk bevisstgjøring, 1998)

Læringsressurser

Etikk og personvern