1. Home
 2. Service og samferdsel Vg1ChevronRight
 3. HMS, etikk og personvernChevronRight
 4. Etikk og personvernChevronRight
 5. Hva er etikk? ChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Hva er etikk?

Etikk dreier seg om å tenke over hva som er rett og galt, og hvordan vi kan begrunne de valgene vi gjør. Etikk handler om forhold mellom mennesker, om vi er flinke til å stimulere og anerkjenne hverandre, hjelpe og støtte hverandre og vise omsorg.

Bilde av falske Gucci vesker på et marked.

Hva er rett, og hva er galt?

Hva er gode og dårlige handlinger? Dette er sentrale etiske spørsmål.

Etikken gir oss rammer til å tenke gjennom hva vi legger vekt på når vi skal gjøre valg. Hva er viktigst: handlingen eller resultatet av handlingen?

Verdier

Verdier kan handle om penger og materielle ting, frihet, trygghet og sikkerhet, helse, tilhørighet, menneskeverd og muligheter til selvrealisering.

Når vi blir stilt overfor konkrete valg, virker verdiene som en rettesnor for å finne ut hvilket alternativ som er best. Det gjelder enten det dreier seg om de store spørsmålene i tilværelsen eller små, dagligdagse spørsmål.

Tenk over

Hvilke verdier er viktige for deg? Ta utgangspunkt i punktene nedenfor og reflekter over hvilke verdier som er aller viktigst for deg. Diskuter gjerne i grupper.

 1. være ansvarlig
 2. ha penger og materielle ting
 3. ikke jukse
 4. ikke diskriminere mennesker
 5. være hjelpsom
 6. være lovlydig
 7. lytte til andre mennesker
 8. være omtenksom
 9. være pliktoppfyllende
 10. være rettferdig
 11. være trofast mot venner
 12. være ærlig

Hverdagssituasjoner

Pirate Bay

Vi kan ikke unngå å komme opp i situasjoner som er etisk utfordrende: juks på skolen, rettferdig handel, kjøp og salg av piratkopier, sosial dumping, varsling om ulovlige forhold.

Eksempel
I lagidrett er det dommeren som dømmer. En norsk landslagsspiller i fotball fikk for noen år siden godkjent en skåring på klubblaget sitt, til tross for at ballen ikke var i mål. Fotballspilleren henvendte seg til dommeren og ba han annullere skåringen. Målet ble annullert.

Læringsressurser

Etikk og personvern