Hopp til innhold

  1. Home
  2. Service og samferdsel Vg1ChevronRight
  3. HMS, etikk og personvernChevronRight
  4. Etikk og personvernChevronRight
  5. Dårlig omdømmeChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Dårlig omdømme

De siste årene har det vært flere eksempler på ulovlig og uetisk atferd som har gitt bedrifter dårlig omtale. Dårlig omtale rammer ikke bare den bedriften det gjelder, men kan ramme en hel bransje.

Finn eksempler på bedrifter eller næringer som har fått dårlig omdømme, og drøft:

  1. Hva er årsaken til det dårlige omdømmet?
  2. Hva kan gjøres for å forbedre omdømmet?

Læringsressurser

Etikk og personvern