Hopp til innhold

  1. Home
  2. Service og samferdsel Vg1ChevronRight
  3. HMS, etikk og personvernChevronRight
  4. Etikk og personvernChevronRight
  5. Overvåking på arbeidsplassenChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Overvåking på arbeidsplassen

Oppgaven setter søkelyset på kontroll og overvåking på arbeidsplassen, hvilke konsekvenser det kan få, og hvilke lover og regler som gjelder.

  1. Ta utgangspunkt i Datatilsynets sjekkliste for kameraovervåking i fagteksten Personvern på arbeidsplassen. Drøft situasjonen på en arbeidsplass dere kjenner til, eller på skolen.
  2. Hvor langt skal en arbeidsgiver kunne gå i å kontrollere ansatte?

Sjekk her for mer informasjon

Oppgaven drøftes i grupper og/eller i klassen.

Læringsressurser

Etikk og personvern