Hopp til innhold

  1. Home
  2. Service og samferdsel Vg1ChevronRight
  3. HMS, etikk og personvernChevronRight
  4. Etikk og personvernChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Etikk og personvern

Som servicemedarbeider er det viktig å følge etiske normer og regler for personvern. Emnet gir deg kunnskap om hvor viktig dette er for å kunne yte den beste servicen overfor kundene dine.

Bilde av en person som nekter å ta i mot en konvolutt. Foto.

Yrkesetikk

Med yrkesetikk mener vi de reglene som gjelder for hvordan du bør utføre arbeidet ditt. Disse reglene kan være både uskrevne og skrevne. Du får eksempler og tips som kan være til nytte når vi står i valgsituasjoner som krever etisk vurdering. Smøring og korrupsjon er eksempler som kan forekomme i serviceyrket.

Personvern

Personvern kan enkelt beskrives som retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger. I serviceyrket er lagring av kunders personopplysninger og kameraovervåking aktuelle problemstillinger.

Læringsressurser

Etikk og personvern