1. Home
 2. Service og samferdsel Vg1ChevronRight
 3. HMS, etikk og personvernChevronRight
 4. Innføring i HMSChevronRight
 5. Oppgaver til personlig verneutstyr ChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Oppgaver til personlig verneutstyr

 1. Når skal verneutstyr brukes?
 2. Hvem har ansvaret for at verneutstyr er tilgjengelig til ulike arbeidsoppgaver?
 3. Hva gjør du hvis det er en feil på verneutstyret?
 4. Hvorfor skal du bruke verneutstyr?
 5. Kan du bli bra av en hørselsskade?
 6. Når er det viktig å bruke vernebriller?
 7. Gi eksempler på verneutstyr som brukes i ditt yrke.
 8. Hva vil det si at verneutstyr skal være CE-merket?

Læringsressurser

Innføring i HMS

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter