1. Home
 2. Service og samferdsel Vg1ChevronRight
 3. HMS, etikk og personvernChevronRight
 4. Innføring i HMSChevronRight
 5. Faresymboler på kjemiske stoff og stoffblandingerChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Faresymboler på kjemiske stoff og stoffblandinger

Alle farlige kjemiske stoff og stoffblandinger skal merkes på riktig måte. De skal også emballeres på en forsvarlig måte. Du som arbeidstaker må kunne faresymbolene, slik at du kan reagere raskt ved hendelser. Du må også kunne disse for å bruke riktig verneutstyr.

Fotokollasje for felles HMS ressurs. Foto.
 • Alle kjemikalier og stoffer skal merkes.
 • Nesten tomme flasker med kjemikalier skal aldri helles over på nøytrale flasker.
 • Du må lære deg faresymbolene for å vite hvordan du skal beskytte deg selv og omgivelsene.
 • Det er arbeidsgiveren din som har ansvaret for at du får den opplæringen du trenger.
 • Det er arbeidsgiveren din som har ansvaret for å ha gode rutiner for et godt og synlig stoffkartotek.
 • Du skal få opplæring i riktig førstehjelp om uhellet er ute.
 • Husk at du må informere om skader og uhell.

Gamle og nye faresymboler

Faresymbol, giftmerke. Illustrasjon.

Fra og med 2017 skal alle kjemikalier være merket med de nye faresymbolene som er rød kant rundt.

Faresymbol, giftmerke. Illustrasjon.

De gamle er gule med sort kant. I en overgang til alle kjemikaler har fått nye merker, må du vite at disse betyr det samme.

Kan du faresymbolene?

Test deg selv i denne oppgaven:

Merking av faresymboler. Foto.

Læringsressurser

Innføring i HMS

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter