1. Home
 2. Service og samferdsel Vg1ChevronRight
 3. HMS, etikk og personvernChevronRight
 4. Innføring i HMSChevronRight
 5. Roller i arbeidslivetChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Roller i arbeidslivet

Det finnes en rekke ulike aktører innenfor arbeidsmiljø og det systematiske arbeidet med helse, miljø og sikkerhet (HMS).

Arbeidsgivers ansvar

Det er arbeidsgiveren som har ansvar for at arbeidsmiljøet er forsvarlig på alle måter og samsvarer med regelverket som er gitt i arbeidsmiljøloven, med tilhørende forskrifter.

Det at det finnes andre roller med oppgaver innenfor arbeidet med helse, miljø og sikkerhet (HMS), endrer ikke dette. Ulike oppgaver tilknyttet HMS-arbeidet kan delegeres til andre, men arbeidsmiljøet forblir arbeidsgiverens ansvar.

Pliktene omfatter blant annet å:

 • sørge for at lokaler og arbeidsplasser er i tråd med de kravene regelverket setter
 • sørge for løpende kartlegging av arbeidsmiljøet i henhold til risikoforhold, helsefare og velferd, og iverksette nødvendige tiltak
 • sørge for løpende kontroll av arbeidsmiljøet og arbeidstakernes helse, når det kan være fare for å utvikle helseskader på lang sikt
 • organisere og tilrettelegge arbeidet ut fra de ulike arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne
 • skaffe sakkyndig bistand til å foreta kontroller, målinger og så videre når det er nødvendig
 • sørge for at lovens bestemmelser om vernetjeneste gjennomføres
 • sørge for at arbeidstakerne får den opplæringen og instruksjonen som er nødvendig i arbeidet

Arbeidet med HMS skal være systematisk og løpende. Arbeidsgiveren er ansvarlig for å innføre og vedlikeholde et system for internkontroll. Dette er fastslått i forskriften om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter - også kalt internkontrollforskriften.

Læringsressurser

Innføring i HMS

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter