1. Home
  2. Service og samferdsel Vg1ChevronRight
  3. HMS, etikk og personvernChevronRight
  4. Innføring i HMSChevronRight
  5. Personlig verneutstyrChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Personlig verneutstyr

For å verne om arbeidstakerens liv og helse er det viktig at personlig verneutstyr alltid brukes når det foreligger risiko for farlige påvirkninger.

Krav til personlig verneutstyr

Arbeidsgiver skal sørge for at personlig verneutstyr som brukes på arbeidsplassen, til enhver tid gir et fullt forsvarlig vern mot den aktuelle risikoen arbeidstaker er utsatt for. Arbeidstaker skal sørge for at riktig verneutstyr er på til enhver tid.

Risikovurdering

For alt arbeid som utføres, skal arbeidsgiver vudere om det foreligger fare for arbeidstakernes liv og helse.

Arbeidsgiver kan aldri tillate at det ikke brukes verneutstyr, så lenge det er en risiko for skade. Dette gjelder selv om arbeidstaker har spesielle helsemessige forhold som gjør bruk av verneutstyr vanskelig. I slike tilfeller skal mulige tilretteleggingstiltak vurderes.

Opplæring og informasjon

Riktig bruk og behandling av det personlige verneutstyret minsker faren for at utstyrets verneeffekt svekkes, og dermed også skader på liv og helse hos arbeidstakeren. Der det er nødvendig, bør arbeidsplassen være merket med skilting som angir bruk av verneutstyr.

Opplæring og informasjon bør også omfatte mulige forholdsregler arbeidstaker skal ta, hvis det personlige verneutstyret under bruk ødelegges eller får nedsatt verneeffekt.

Produsentens brukerinformasjon skal være lett tilgjengelig for arbeidstaker.

Læringsressurser

Innføring i HMS

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter