1. Home
  2. Service og samferdsel Vg1ChevronRight
  3. HMS, etikk og personvernChevronRight
  4. Innføring i HMSChevronRight
  5. Gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet - HMSChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet - HMS

Arbeidsmiljøloven regulerer arbeidet med helse, miljø- og sikkerhet i ditt yrke. Systematisk helse, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS-arbeid) kalles også internkontroll.

Fotokollasje for felles HMS ressurs. Foto.

HMS-forskriften gjelder for all virksomhet som omfattes av bestemte lover som behandler ulike helse-, miljø- eller sikkerhetshensyn.

Du kan gå ut fra at den gjelder for bedriften du jobber i, så sant den produserer, selger eller tilbyr varer og tjenester. Først og fremst er internkontroll arbeidsgiverens ansvar, men alle ansatte har både rettigheter og plikter i forbindelse med HMS-arbeidet.

I HMS-arbeidet skal det være skriftlige beskrivelser av:

  • hvilke mål virksomheten har for helse, miljø og sikkerhet
  • hvordan virksomheten er organisert, blant annet fordeling av ansvar og oppgaver innenfor HMS
  • hvordan kartlegging av risiko er gjennomført (brev, rapporter, måleresultater og lignende)
  • hva som skal gjøres, når og av hvem, for å fremme helse, miljø og sikkerhet (handlingsplan)
  • rutine for å håndtere feil og mangler
  • hvordan HMS-rutinene gjennomgås for å sikre at de fungerer etter hensikten

Fakta om Arbeidstilsynet

Læringsressurser

Innføring i HMS

SubjectEmne

Fagstoff

SubjectEmne

Oppgaver og aktiviteter