Hopp til innhold

  1. Home
  2. Service og samferdsel Vg1ChevronRight
  3. HMS, etikk og personvernChevronRight
  4. Innføring i HMSChevronRight
  5. Elevenes arbeidsmiljølovChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Elevenes arbeidsmiljølov

Alle elever i videregående skole har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. I denne oppgaven skal du se din egen skole i forhold til kravene i opplæringsloven, og bli bevisst på hva som kan gjøres for å bedre skolemiljøet.

Oppgave 1 Skolemiljøet

Drøft og gi eksempler på hvordan elevene er engasjert i planlegging og gjennomføring av et systematisk arbeid for helse, miljø og trygghet ved skolen din.

Oppgave 2 Skolens fysiske miljø

Ta utgangspunkt i opplæringsloven kapittel 9a og drøft:

Hvordan vurderer du det fysiske miljøet ved skolen?
Hva er bra? Hva kan forbedres?

Elevenes egen arbeidsmiljølov: Opplæringsloven, kapittel 9a.

Oppgave 3 Psykososialt miljø

Drøft og gi eksempler på hva som kan gjøres for å skape et positivt psykososialt miljø på skolen.

Oppgave 4 Internkontroll

Hva vet dere om skolens systematiske miljøarbeid?
Gi eksempler på mulige forbedringer.

Læringsressurser

Innføring i HMS