Hopp til innhold

  1. Home
  2. Service og samferdsel Vg1 2019-20ChevronRight
  3. HMS, etikk og personvernChevronRight
  4. Innføring i HMSChevronRight
  5. Elevenes arbeidsmiljølovChevronRight
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgaver og aktiviteter

Elevenes arbeidsmiljølov

Alle elever i videregående skole har rett til et godt fysisk og psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring. I denne oppgaven skal du se din egen skole i forhold til kravene i opplæringsloven, og bli bevisst på hva som kan gjøres for å bedre skolemiljøet.

Oppgave 1: Skolemiljøet

Drøft og gi eksempler på hvordan elevene er engasjert i planlegging og gjennomføring av et systematisk arbeid for helse, miljø og trygghet ved skolen din.

Oppgave 2: Skolens fysiske miljø

Ta utgangspunkt i opplæringsloven kapittel 9a og drøft:

Hvordan vurderer du det fysiske miljøet ved skolen?
Hva er bra? Hva kan forbedres?

Les om elevenes egen arbeidsmiljølov, lovdata.no

Oppgave 3: Psykososialt miljø

Drøft og gi eksempler på hva som kan gjøres for å skape et positivt psykososialt miljø på skolen.

Oppgave 4: Internkontroll

Hva vet dere om skolens systematiske miljøarbeid?
Gi eksempler på mulige forbedringer.

Læringsressurser

Innføring i HMS