Hopp til innhold

  1. Home
  2. Service og samferdsel Vg1 2019-20ChevronRight
  3. HMS, etikk og personvernChevronRight
  4. Innføring i HMSChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Innføring i HMS

I Norge står helse, miljø og sikkerhet (HMS) sentralt for å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø. Dette emnet gir deg en innføring i HMS og viktige tema som risikovurdering, arbeidsmiljøloven og internkontroll.

Bilde av ung kvinne som holder en plakat med et smilefjes. Foto.

Helse, miljø og sikkerhet

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er vesentlig for enhver bedrift, stor eller liten. En trivelig, trygg og sikker arbeidsplass er et godt utgangspunkt for å gi kundene den beste servicen.

Risikovurdering

En risikovurdering er en grundig gjennomgang av hva som kan forårsake skader eller sykdom på arbeidsplassen din. Slik kan du vurdere om du har tatt tilstrekkelige forholdsregler, eller om du bør gjøre mer for å forebygge.

Arbeidsmiljøloven

Formålet til arbeidsmiljøloven er å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfull arbeidssituasjon. Denne skal gi full sikkerhet mot fysiske og psykiske skadevirkninger.

Internkontroll

Internkontrollen skal inneholde rutiner, sjekklister og planer bedriften har laget. Den skal si hva som skal gjøres når, av hvem og på hvilken måte. Dere må også vite hvilke regelverkskrav som gjelder for deres bedrift. En oversikt over hva en internkontroll skal inneholde, finner du i internkontrollforskriften.

Læringsressurser

Innføring i HMS