Hopp til innhold

  1. Home
  2. Service og samferdsel Vg1 2019-20ChevronRight
  3. AdministrasjonChevronRight
  4. RekrutteringChevronRight
  5. StillingsanalyseChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Stillingsanalyse

Å ansette nye medarbeidere er en stor investering og vil alltid være forbundet med risiko. Stillingsanalyse dreier seg om å kartlegge både de oppgavene kandidaten skal utføre, og de kvalifikasjonene som kreves for å lykkes.

Rekruttering - en collage

Hva er jobben?

I de fleste tilfellene vil bedriften ha klare oppfatninger om hvilke oppgaver og ansvar en stilling skal bestå av. Ved å beskrive den jobben som skal gjøres, får bedriften vanligvis et godt grunnlag for å vurdere hvilke kvalifikasjoner som er nødvendige. På denne måten går bedriften fra å beskrive den jobben som skal gjøres, til å beskrive hva den som skal utføre jobben, må beherske.

Hva kreves av kandidaten?

I mange tilfeller er det ingen tvil om hvilke grunnleggende kvalifikasjoner som må være på plass. Skal vi ansette en sjåfør, må vedkommende ha de aktuelle førerkortklassene. Skal vi ansette en revisor, må han eller hun ha offentlig revisorgodkjenning. Slike kvalifikasjoner kaller vi formell kompetanse.

Det er svært sjelden at en bedrift baserer ansettelsene sine kun på formell kompetanse – det blir også lagt vekt på personlige egenskaper. Dette skyldes naturlig nok at den nye medarbeideren skal omgås kollegaer og kunder på en positiv måte.

Dersom det er nødvendig at søkeren har et visst utdanningsnivå eller en viss utdanningsretning for å kunne gjøre jobben, vil det være en del av de formelle kravene som blir stilt.

Langsiktig planlegging

Noen ganger legger bedriften størst vekt på hva kandidaten kan bidra med på lengre sikt. Kanskje ser ledelsen for seg en spesiell karriere. Kanskje mener ledelsen at kandidaten har spesielle egenskaper som de tror vil tilføre organisasjonen nye kvaliteter.

Huskeliste

En stillingsanalyse dreier seg om å:

  • Gjennomgå ansvarsområder og arbeidsoppgaver som skal utføres
  • Kartlegge kvalifikasjoner og krav til utdanning (formell kompetanse) som trengs
  • Beskrive nødvendige personlige egenskaper

Læringsressurser

Rekruttering

Hva er kjernestoff og tilleggsstoff?