Hopp til innhold

 1. Home
 2. Bygg- og anleggsteknikkChevronRight
 3. YrkesutøvelseChevronRight
 4. AnleggsarbeiderenChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Anleggsarbeideren

Anleggsarbeideren jobber med fjell og løsmasser. Det brukes kraftige maskiner og utstyr. Sikkerhet i alt arbeid er derfor meget viktig. Det handler også om hensyn til miljø, om tekniske løsninger og økonomi. Anleggsarbeideren bygger blant annet veier, jernbane og tunneler.

Fra Rallar til Anleggsarbeider

De anleggstekniske fagene har stor betydning for utbygging og vedlikehold av landets infrastruktur. Faget har en sterk stilling i norsk historie og har vært viktig for å legge grunnlaget for det moderne Norge, gjennom for eksempel bygging av veier, jernbane og kraftverk.

Nå er jobben anleggsarbeideren gjør, delt inn i flere yrker:

 • anleggsgartner
 • anleggsmaskinfører
 • anleggsrørlegger
 • asfaltør
 • banemontør
 • brønnborer fastland
 • fjell- og bergverksarbeider
 • vei- og anleggsfagarbeider
 • veidrift- og veivedlikeholdsarbeider

Emner

Anleggsarbeideren

 • Det meste av Norges overflate er hardt fjell. Dette fjellet må vi kunne bearbeide for å lage veier, tunneler, bruer og byggegrunn.

 • Rør til transport av vann, og kabler til strøm og signaler, ligger ofte i bakken. Det er en viktig del av infrastrukturen.

 • I forbindelse med utgraving for hus og veier trenger løsmasser og fjell en støttemur for ikke å rase ut.

 • Veier og plasser

  Veier og plasser er viktige deler av det systemet vi har for transport og opphold utendørs.