Hopp til innhold

  1. Home
  2. Bygg- og anleggsteknikkChevronRight
  3. YrkesutøvelseChevronRight
  4. BygginnrederenChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Bygginnrederen

Trevare- og bygginnredningsfaget er det vi kan kalle den industrielle delen av snekkerfaget. Dette faget er et fag som har kommet som resultat av industrialiseringen av tradisjonelle håndverksfag. Det faget man ser mest slektskap med, er møbelsnekkerfaget og lignende fag.

I filmen forteller lærlingene Vegar Indrevær og Adrian Indrevær og byggmester Ronald Fosse om jobbene som trappeprodusenter/-montører på snekkerverkstedet.

Historie

Dette er fag man kan trekke linjene til flere tusen år tilbake i tid. De som arbeider innenfor denne bransjen i dag, jobber vanligvis i en produksjonsbedrift som produserer dører, vinduer, trapper og spesialinnredninger i tre. Hovedsakelig arbeides det i tre, men andre materialer forekommer også. I mange bedrifter hører montering av produktene som produseres, med som en viktig del av jobben. Det vanlige innenfor disse fagene er at bedriftene er mer eller mindre spesialisert. Dette vil da si at de fleste bedriftene har spesialisert sin produksjon ved å produsere dører, vinduer, trapper eller spesialinnredninger.

Kunnskaper og ferdigheter

Som for alle håndverksbaserte fag er det å kunne lage tegninger og skisser grunnleggende viktig. En fagperson må kunne lese og forstå tegninger og arbeidsbeskrivelser. Man må kunne velge hensiktsmessige materialer til det som skal produseres. Videre må man kunne velge egnet sammenføyningsmetode. Man må kunne velge hensiktsmessig maskin for bearbeidingen, og ikke minst må fagarbeideren kunne jobbe med fokus på helse, miljø og sikkerhet under hele prosessen. Fagarbeiderne jobber vanligvis i team eller grupper som samarbeider om produksjonen. Gjennom samarbeidet oppnår de god flyt slik at leveringstider overholdes.

Ny teknologi har blitt tatt i bruk i produksjon og planlegging i de aller fleste bedriftene innenfor trevare-og bygginnredningsfagene. Det er i dag vanlig å ha datastyrte CNC-maskiner i produksjon av deler og bearbeiding av emner. Det er også i noen bedrifter høy grad av automatisering i produksjonen. Dette fører til at interesse for å arbeide med mekaniske og tekniske prosesser er nyttig. Man bør like å skape med hendene ved hjelp av verktøy og maskiner. Mange arbeidsoppgaver kan stille krav til kreativitet og evne til å finne løsningene på utfordringer.

Beskrivelse av utdanningsløp for trevare- og bygginnredningsfag på utdanning.no.

Læringsressurser

Bygginnrederen