Hopp til innhold

 1. Home
 2. Bygg- og anleggsteknikkChevronRight
 3. YrkesutøvelseChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Yrkesutøvelse

For at vi skal bygge hus, veier, kraftverk og alt annet vi har behov for, trengs det mange forskjellige yrker. Her presenterer vi mange av yrkene. Du får vite hva de forskjellige håndverkerne gjør. Vi viser noe av den grunnleggende kunnskapen som trengs for å arbeide i byggebransjen.

Byggeplass i by. Foto.
Her bygges det vei i byen.

Emner

Yrkesutøvelse

 • Programområdet for anleggsteknikk tar for seg arbeid med fjell, vei og anlegg, bruk av kraftige maskiner og utstyr, HMS og økonomi.

 • Anleggsmaskinførerfaget går ut på å bruke og vedlikeholde anleggsmaskiner og tilleggsutstyr, HMS, samarbeid og planlegging av arbeidsoppgaver.

 • Banemontøren

  Banemontøren bygger fundament, legger, reparerer og vedlikeholder skinner. Lær mer om banemontørfaget.

 • Betongarbeideren

  Betongfagarbeideren forskaler, binder jern og støper, og må være fleksibel og kunne samarbeide på en komplisert byggeplass. Lær mer om betongfaget.

 • Mureren

  Murerfaget har stor variasjon i arbeidsområdet sitt. Hoveddelen består av nytt murverk, men mureren driver også med restaurering. Lær mer om murerfaget.

 • Stillasbyggeren

  Stillasbygging har tradisjoner flere tusen år tilbake. Store og små byggverk er bygd, og stillas har vært tilkomsten. Lær mer om stillasbyggerfaget.

 • Tømreren

  Tømreren forbindes med bygging av ulike typer trehus. I tillegg er tømreren å finne på de fleste byggeprosjekter. Lær mer om tømrerfaget.

 • Rørleggeren

  En rørlegger legger opp røranlegg i alle typer bygg. Faget er stort og innholdsrikt og har et halvt år lengre læretid enn andre yrkesfag.

 • Taktekkeren

  Taktekking er et gammelt fag som går ut på å tekke tak og overflater slik at de blir tette mot vann og værforhold.

 • Blikkenslageren

  Blikkenslagere produserer, moderniserer og reparerer ventilasjon, fasade og tak.

 • Maleren

  Malerfaget er et sammensatt, allsidig fag med mange arbeidsområder både utvendig og innvendig. Her får du en innledning til malerfaget.

 • Industrimaleren

  Hovedoppgaven til en industrimaler er å beskytte nye konstruksjoner mot korrosjon, og å vedlikeholde eksisterende.

 • Bygginnrederen

  Innledning til trevare- og bygginnredningsfaget.