1. Home
  2. Bygg- og anleggsteknikkChevronRight
  3. Bygg- og anleggsbransjenChevronRight
  4. ArbeidsforholdChevronRight
  5. Arbeidsforhold og lønnChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagartikkel

Arbeidsforhold og lønn

Bygg- og anleggsarbeid blir utført av mange ulike typer firma. De kan være spesialisert innenfor bare ett fag, eller de dekker flere fagområder. De som utfører arbeidet, kan også ha varierende tilknytning til det firmaet som har det faglige ansvaret.

Fast ansettelse

For at sikre arbeidsforhold og god opplæring skal bli ivaretatt, er det beste at arbeidstakerne har en trygg tilknytning til firmaet som har tatt på seg oppdraget.

Bemanningsforetak

På flere store byggeprosjekt er det slik at entreprenøren som står for produksjonen, ikke har nok egne ansatte til å utføre jobben. De leier da inn personell fra bemanningsforetak. De som blir leid inn, er ansatt i bemanningsforetak. De har krav på samme lønn og vilkår som de som arbeider for entreprenøren. Vilkår for innleid arbeidskraft er regulert i Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern (arbeidsmiljøloven) § 14-11 og 14-12. Når en er utleid, er det fortsatt bemanningsforetaket som er arbeidsgiver.

Arbeidsmiljøloven § 14 ansettelse

Selv om loven er klar, er det svært variert om dette blir praktisert av alle som står for utleie av arbeidskraft. Et bemanningsforetak har ingen faglig ledelse og heller ikke ansvar for opplæring. Ofte er det korte kontrakter for den som blir leid ut. Når kontraktsperioden er over, har innleiefirmaet ikke lenger noe ansvar for de vanlige rettighetene som gjelder for egne ansatte. Er du ansatt i et bemanningsforetak, er det heller ikke sikkert at du har krav på lønn dersom foretaket ikke har noe å leie deg ut til. Det er heller ikke sikkert at du har samme krav på lønn under sykdom.

Selvstendig næringsdrivende

Når en har tatt fagbrev, er det noen som velger å registrere seg som selvstendig næringsdrivende. Tar du på deg oppdrag i egen regi, må du da sørge for at firmaet er registrert i momsregisteret. Du må da selv sørge for at det at det blir avsatt penger til skatt og pensjon. Har du ikke tegnet egen forsikring, vil du heller ikke få lønn under sykdom. Tar du på deg oppdrag som ikke blir registrert, kalles det svart arbeid. Svart arbeid er forbudt og det vil heller ikke gi den som får utført arbeidet, noen garanti for kvaliteten på det som er utført.

Lønn og akkord

I bygg- og anleggsbransjen har det vært vanlig at en stor del av de som utfører arbeidet, er organisert i fagforening. Lønn og arbeidsforhold er da blitt regulert i avtaler mellom det aktuelle fagforbund og tilsvarende organisering fra arbeidsgiverne. De har da kommet fram til en tariff som regulerer lønnen. For flere fag er det vanlig at arbeidet blir betalt etter den mengden arbeid som er utført. Dette kalles for akkord. Forskjellige typer arbeidsoppgaver har da en egen pris, og arbeideren får gjort opp jobben etter mengden utført arbeid. Akkordarbeid kan føre til hardere arbeidspress, men det gir samtidig akkordlaget mer selvstendighet og ofte høyere lønn enn en fast timebetaling.

Læringsressurser

Arbeidsforhold