Hopp til innhold

  1. Home
  2. Bygg- og anleggsteknikkChevronRight
  3. Bygg- og anleggsbransjenChevronRight
SubjectEmne

EMNE

Bygg- og anleggsbransjen

Studieretningen bygg- og anleggsbransjen omfatter alle aktiviteter som er med på å forme landskapet rundt oss. Det kan være alt fra hus til veier og damanlegg. Det betyr også at det meste av det som blir skapt av bransjen, gir synlige og varige resultater.

Kollasj som viser forskjellige sider av Bygg og annleggsbransjen.

Felles for alle prosjekter i bransjen er at det ferdige resultatet er sammensatt av mange spesialiserte arbeidsoppgaver. Til de ulike oppgavene trengs folk med spesialisert kompetanse og ulik fagutdanning. De ulike fagfolkene må komme inn i rett rekkefølge og kunne samarbeide. Det er viktig at alle fag kjenner til hva slags funksjon den ferdige konstruksjonen skal ha, og hvilken produksjon og kvalitet de andre fagene i verdikjeden skal tilføre.

Bransjeforståelse

Verdikjeden:

  • Produksjon av og handel med byggevarer.
  • Entreprenør- og håndverksvirksomhet. Ulike bedrifter som sammen bygger opp små og store bygg.
  • Arkitekter og rådgivende ingeniørvirksomhet. Bedrifter som tegner og beregner både hvordan bygget skal se ut, og hvordan det skal tåle ulike krefter som er i sving.
  • Forvaltning, drift og vedlikehold (FDV). Når bygget er ferdig bygd, skal det både brukes og vedlikeholdes. Rengjøring, oppvarming, ventilasjonssystemer er bare noen få elementer som skal passes på videre.

Betegnelsen bransje brukes om avgrensede virksomhetsområder eller greiner av næringer. Ulike yrkesgrupper og virksomheter kan inngå i samme bransje, men de har til felles at de leverer produkter eller tjenester som kan kategoriseres sammen. For eksempel kan vi snakke om filmbransjen, møbelbransjen eller oversetterbransjen. Bransjene kan også inngå i hverandre, som byggebransjen og treforedlingsbransjen er mindre bransjer av bygg- og anleggsbransjen. Se for deg hvordan et tre har både større og mindre greiner.

Det overordnede begrepet er altså næringsliv, eller stammen på «treet», så følger næring som hovedkategori eller hovedgreiner på andre nivå, og de større og mindre bransjene vokser ut på tredje nivå og videre derfra.

Emner

Bygg- og anleggsbransjen

  • Arbeidsforhold

    Arbeidsforhold kan variere mye, blant annet etter hvordan virksomheten vi jobber i er organisert, og hvordan vi får regnet ut betaling for arbeidet.