1. Home
  2. Bygg- og anleggsteknikkChevronRight
  3. TreteknikkChevronRight
  4. TrelastarbeiderenChevronRight
  5. HMS for trelastarbeiderenChevronRight
SubjectMaterialFagstoff

Fagstoff

HMS for trelastarbeideren

Trelastproduksjon foregår i store produksjonshaller. Produksjonen er i stor grad automatisert ved hjelp av spesielle maskiner. Noe trelast blir produsert på mindre sagbruk rundt omkring, ofte i forbindelse med et gårdsbruk. Helsefarene er som i industrien, hvor kraftige maskiner styres og behandles.

Hørselvern er bra å ha for hånden

Det som er en spesiell fare ved sagbruk, er kutt og kappskader fra sagblad. I produksjonshallene er det fare for å bli klemt av maskiner, truck o.l. Arbeidet i produksjonslokalene medfører en del støy og støv. Ofte styres produksjonen fra kontrollrom som beskytter mot støy og støv. Det er utarbeidet interne HMS-tiltak for å sørge for at de som arbeider i produksjonsanleggene, kan arbeide trygt. Det er krav om opplæring og sertifisering av personell og utstyr for å ivareta sikkerheten. Når det gjelder personlig verneutstyr og tiltak, så er dette som for bygge- og anleggsbransjen for øvrig. Man bruker egnet arbeidstøy, hørselvern, vernesko, hjelm, støvmaske, hansker og vernebriller når slikt er påkrevd.

Læringsressurser

Trelastarbeideren